Jutarnji stih

Dopustimo Bogu da ostvaruje svoju volju u nama

““A Bog, izvor mira … neka vas osposobi za svaku vrstu dobra djela, da mognete izvršiti njegovu volju! Neka ostvari u nama ono što je pred njim ugodno po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova! Amen.”“ (Hebrejima 13,20.21)

Proučavanjem Božje riječi i provođenjem njezinih propisa u svim svojim poslovnim djelatnostima, ljudi mogu razaznati duh koji ih pokreće u radu. Umjesto da slijede prirodne sklonosti i ljudske težnje, oni mogu naučiti marljivim proučavanjem načela koja trebaju upravljati Adamovim sinovima i kćerima.
Biblija je vodič koji treba odlučivati o mnogim teškim problemima koji se podižu pred umovima sklonim sebičnosti. Odraz je Božje mudrosti ne samo što nam je objavio velika i važna načela, već što nas je opremio i praktičnim poukama za život i ponašanje prema bližnjima. On daje najsitnije pojedinosti koji određuju naš odnos prema Bogu i jednih prema drugima. To je potpuno otkrivenje Božjih osobina i volje u osobi Isusa Krista i preko Njega je istaknuta obveza čovjeka da daruje svesrdnu službu Bogu i da se pita na svakom koraku: ““Je li ovo Gospodnji put?”“ …
Lažno iskrivljavanje je primjetno u umovima onih čije oči nisu pomazane nebeskom pomašću da sagledaju sve pojedinosti u svjetlu Božje riječi. Volja postaje zarobljena, spremna da krene u smjeru koji Božja riječ neće opravdati. Volja ljudskog bića ne može se pokoriti bilo kojem drugom čovjeku. Kada se spoji s voljom drugih, ona obmanjuje. …
Ako ljudska bića pristanu, Bog može i toliko će poistovjetiti svoju volju sa svim našim mislima i ciljevima, tako uskladiti naše srce i um sa svojom Riječju, da ćemo slušajući Njegovu volju prirodno provoditi poticaje vlastitog uma. Svi takvi neće posjedovati neposvećenu, sebičnu narav, spremnu da provodi vlastitu volju, već će imati zaštitničku, ozbiljnu i odlučnu gorljivost za proslavljanje Boga. Oni neće htjeti učiniti ništa u svojoj vlastitoj snazi i strogo će se čuvati od opasnosti da uzdižu sebe.
Svi koji žele usavršiti kršćanski karakter moraju nositi Kristov jaram. Ako žele biti zajedno s Isusom Kristom na nebesima, moraju učiti od Njega dok su ovdje na Zemlji. Našoj naravi potrebna je disciplina. Mora se usuglasiti s naravi Isusa Krista da bi On ostvario dobro koje je predvidio za sve koji će svoju narav pokoriti procesu oblikovanja pod Njegovom vlašću. Veliki Učitelj povezat će se sa svakom dušom koja želi ponijeti Njegov jaram. (Letter 22, 22. lipnja 1896.)


Komentiraj