Jutarnji stih

Dovršit djelo

“Što si ti, goro velika? Pred Zreubabelom postaješ ravnica! On će izvući krunišni kamen uz poklike: ‘Hvala! Hvala za njega!’” (Zaharija 4,7)

Ljudska snaga nije uspostavila Božje djelo, ljudska snaga ga ne može ni uništiti. Onima koji unapređuju Njegovo djelo, iako su suočeni s teškoćama i protivljenjem, Bog će neprestano pokazivati put i čuvati ih svojim svetim anđelima. Njegovo djelo na Zemlji nikada neće stati. Gradnja Njegovog duhovnog Hrama stalno će napredovati dok god ne bude dovršen, a stavljanje zaglavnog kamena bit će propraćeno usklicima: “Hvala! Hvala za njega!” (7T 170)
Krist je Crkvi dao sveti nalog. Svaki vjernik treba biti sredstvo preko kojeg će Bog svijetu slati blago svoje milosti, neiskazano Kristovo bogatstvo. Nema ničega što bi Spasitelj toliko želio kao imati predstavnike koji će svijetu predstaviti Njegovog Duha i Njegov karakter. Ništa svijetu nije toliko potrebno kao ljudi preko kojih će se očitovati Spasiteljeva ljubav. …
Crkva je Božje sredstvo za naviještanje istine; On ju je opunomoćio za vršenje posebnog djela. Ako bude vjerna Njemu, poslušna svim Njegovim zapovijedima, u njoj će nastavati bogatstvo božanske milosti. Ako bude odana, ako bude poštovala Gospodina Boga Izraelova, nema sile koja joj se može oduprijeti. (Djela apostolska, str. 377)
Krist želi obiljem svoje snage tako ojačati svoj narod da preko njegovih pripadnika cijeli svijet bude obuhvaćen ozračjem Njegove milosti. Kada se Njegov narod cijelim svojim srcem preda Bogu, ta namjera bit će ostvarena. … Krist će prebivati u ljudskom rodu, a ljudski rod će prebivati u Kristu. U cjelokupnom djelu pokazivat će se ne karakter ograničenog čovjeka, već karakter neograničenog Boga. …
Bogougodan karakter izatkan božanskom silom dobit će svjetlo i slavu s Neba i stajat će pred svijetom kao svjedok, ukazujući na prijestolje živoga Boga. I tada će djelo krenuti naprijed, čvrsto utemeljeno s udvostručenom snagom. (7T 148,149)


Komentiraj