Druga usporedba: Vjerno čekanje Kristovog dolaska

15. 08. 2022.

“Tko je, dakle, onaj vjerni i razboriti sluga koga je postavio gospodar nad služinčadi svojom da im daje hranu u pravo vrijeme? Blago onomu sluzi koga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako čini. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ali ako zli sluga u srcu svome kaže: ‘Moj gospodar neće doći zadugo’ i počne tući sudrugove te jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kad ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zubâ.” (Matej 24,45-51)

U drugoj usporedbi Isus nastavlja govoriti o žurnosti i budnosti, o čemu je počeo u prvoj, ali s nekoliko sitnih razlika. U njoj se iznosi misao da kršćani imaju dužnost i moralnu odgovornost dok čekaju i bdiju. Ne smiju biti besposleni. U ovoj usporedbi domaćinov povratak odgođen je iz slugama nepoznatih razloga.

Nažalost, odgađanje može navesti na loše ponašanje. Budući da su sluge prepušteni sami sebi u nesigurnim prilikama, u jednoga od njih niže strasti izbijaju na površinu. Taj sluga postaje neljubazan prema drugima i živi raspusno. On misli da ima mnogo vremena prije nego što će Gospodar doći.

Međutim, Isus ponavlja pouku iz prve usporedbe: “Doći će gospodar njegov u dan kad ga ne očekuje, i u čas koji ne poznaje.” Tada Isus dodaje novi aspekt koji će ponovno izbiti na površinu u zaključcima četvrte i pete usporedbe (Matej 25,30.46). Nevjerni sluge izgubit će nebesku nagradu i umjesto nje primiti istu nagradu kao i nevjerni Židovi (Matej 8,12), zli ljudi općenito (Matej 13,41.42.50) i književnici i farizeji (Matej 23,13.15.23.25.27.29). Sljedeće usporedbe naglašavaju pojam vjernosti i budnosti na potpuniji način od prve.

Skladatelj kršćanskih pjesama Frank E. Belden obuhvatio je poruku prvih dviju usporedbi u pjesmi “Taj dan ne zna se”. Budući da “ne znamo dan kad će Gospod nam doći … zato straži i moli” jer “doći će, aleluja, aleluja! Već je blizu taj čas da On dođe u slavi, ali ne zna se dan.”

Ovo je dobar savjet za ljude koji olako zaboravljaju da će se njihov Gospodin vratiti usprkos odgađanju koje može dovesti do nemarnog života.

A mi smo svi ti ljudi.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment