Jutarnji stih

Duh donosi mudrost i razumijevanje

““Na njemu će duh Jahvin počivat’, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.”“ (Izaija 11,2)

Dok vam Sveti Duh bude razotkrivao istinu, vi ćete čuvati to blago svojih najdragocjenijih iskustava i željet ćete drugima prenijeti utješne pojedinosti koje su vama otkrivene. Kada budete dovedeni u vezu s njima, vi ćete im uvijek prenositi neku svježu misao o karakteru ili radu Isusa Krista. Imat ćete uvijek neko novo otkrivenje o Njegovoj milostivoj ljubavi punoj sućuti za objaviti onima koji ljube Isusa i onima koji Ga ne ljube.
““Dajite, pa će vam se davati”“, jer je Božja riječ ““zdenac u mom vrtu, izvor žive vode koja teče s Libana”“ (Pjesma 4,15). Srce koje je jednom okusilo Kristovu ljubav, stalno vapi za još izobilnijim ““gutljajem”“, i što je više budete dijelili, to ćete je primati u bogatijoj i izobilnijoj mjeri.
Svako otkrivenje Boga duši povećava njezin kapacitet da saznaje i voli. Srce stalno vapi: ““Više o Tebi!”“ a Duh neprestano odgovara: ““Još mnogo više.”“ To je zato što naš Bog uživa i ““može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti”“ (Efežanima 3,20). Isusu, koji je ispraznio sebe za spasenje izgubljenog čovječanstva, Sveti Duh je bio dan bez mjere. Tako će biti dan i svakom Kristovom sljedbeniku kada cijelo svoje srce preda za Njegov stan. Sam naš Gospodin je izdao zapovijed: ““Napunite se Duhom!”“ i ta zapovijed je u isti mah i obećanje o ispunjenju. ““Jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu”“, i: ““Po njemu ste i vi ispunjeni.”“ (Kološanima 1,19; 2,9)
Bog nas je velikodušno obasuo svojom ljubavlju, slično kiši dok osvježava zemlju. On kaže: ““Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci daždite pravednošću. Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje!”“ (Izaija 45,8) … ““Uistinu, svi mi primismo od njegove punine: milost za milost.”“ (Ivan 1,16) (MB 36—38)


Komentiraj