Adventpress

Dužnosnici Hrvatske konferencije u Osijeku

U subotu, 16. listopada 2021. godine, u osječku crkvu stigao je predsjednik Hrvatske konferencije, pastor Slobodan Bobo Marčeta sa svojim suradnicima, kako bi održali seminar za službenike Adventističke crkve u Osječko-baranjskom okrugu. Prijepodne je pastor Marčeta živo i interaktivno iznio biblijsku pouku o Savezu, iz Ponovljenog zakona. U drugom dijelu bogoslužja govorio je o vremenu u kojem živimo, kad se naša vjera stavlja na kušnju, a grijeh pokazuje svoje pravo lice, jer se Božja sila povlači sa Zemlje. “Sada je vrijeme da zbijemo svoje redove i budemo spremni oduprijeti se Sotoninim napadima — jer je Kristov dolazak pred vratima!” poručio je predsjednik.

Na poslijepodnevnom okupljanju, nakon uvodnih riječi pastora Marčete, svi polaznici seminara podijelili su se u tri skupine. Riječi savjeta i uputa za starješine te vođe i članove misijskih odjela iznio je pastor Marčeta. Rizničar Hrvatske konferencije, Nebojša Milovanović, održao je seminar koji se odnosio na darove i prinose, a tajnik Neven Klačmer ono što se odnosi na subotnju školu i đakonstvo. Zahvalni smo našim gostima na porukama i savjetima koje su ponudili, kako bi crkvene službe u ovim posebnim okolnostima koronavirusne pandemije opstale, ne gubeći ništa na svojoj kvaliteti. Moramo se znati prilagoditi i pronaći najbolje načine za rad, imajući uvijek u središtu Boga, a misiju kao jedini smisao i cilj našeg postojanja.

Gordana Balašević


Komentiraj