Jutarnji stih

Edenski vrt

“Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt, da ga obrađuje i čuva.” (Postanak 2,15)
“Iako je sve što je Bog stvorio bilo savršeno lijepo, iako je izgledalo da na Zemlji ništa ne nedostaje što bi Adama i Evu učinilo sretnima, On je ipak pokazao veliku ljubav prema njima zasadivši vrt posebno za njih. Dio vremena trebali su provoditi u sretnom radu na uređivanju vrta, a dio u ugošćivanju anđela, u slušanju njihovih uputa i u sretnom razmišljanju. Njihov rad nije bio iscrpljujući, već ugodan i okrepljujuć. Ovaj predivni vrt trebao je biti njihov dom. Bog je u ovaj vrt postavio raznovrsno korisno i lijepo drveće. Ono je obilovalo bujnim plodovima, snažnog mirisa, lijepima za oči i privlačnog okusa, koje je Bog odredio da budu hrana ovom svetom paru. Bilo je tu divne vinove loze koja je rasla u visinu i savijala se pod teretom plodova, i nije nalikovala ni na što što je čovjek ikada vidio nakon pada. Plodovi su bili krupni i različitih boja: skoro crni, ljubičasti, crveni, ružičasti i svijetlozeleni. Ovi divni i bujni plodovi na ograncima vinove loze nazvani su grožđe. Adamov i Evin posao, koji im je trebao pričinjavati radost, bio je da naprave divne sjenice oblikujući vinovu lozu i tako načine sebi stan od živog drveta prekrivenog lišćem i mirisnim plodovima.” (The Story of Redemption, str. 21,22) “Bog je odredio da čovjek nađe sreću u njegovanju Božjih stvorenja, zadovoljavajući svoje potrebe plodovima s drveća u vrtu. … Da se sreća nalazila u besposlici, čovjek bi u stanju svete nevinosti bio ostavljen bez posla. Međutim, Onaj koji je stvorio čovjeka znao je što je potrebno za njegovu sreću. Čim ga je stvorio, Bog mu je odredio posao. Obećanje o budućoj slavi, i nalog da čovjek jedino radom može pribaviti sebi hranu, došli su s istog prijestolja.” (Temelji sretnog doma, str. 20)


Komentiraj