Djeca i mladi

Fratarski studentski kamp

Hej! Radosni smo što su prijave za Fratarski u tijeku. Prijavi se i ti!

Plaža, sunce, pjesma, kupanje, spavanje pod zvijezdama, nova prijateljstva s Bogom i ljudima…zvuči kao odmor iz snova? Pretvori taj san u stvarnost – prijavi se na Studentski kamp na Fratarskom otoku i uživaj u odmoru za dušu i tijelo. Online prijavnicu pronađi ovdje, a suglasnost za maloljetne možeš preuzeti ovdje.

VAŽNO: S obzirom na trenutnu situaciju oko pandemije COVID-19, želimo omogućiti što sigurniji boravak svim našim sudionicima, čije nam je zdravlje i sigurnost na prvom mjestu. Ukoliko se osobno ne budete osjećali tjelesno dobro (temperatura, mučnina i sl.) pred sam događaj, molimo vas da radi sigurnosti ostalih sudionika kampa ostanete kod kuće, dok će vam uplaćena sredstva biti vraćena. Također broj ljudi u šatoru (ili jednom odjeljku većeg šatora) je ograničen na dvoje ljudi. Na primjer: ukoliko manji šator može primiti 3 osobe, u njemu će smjeti boraviti samo 2 osobe; ukoliko je riječ o većem šatoru koji ima 2 odjeljka za 6 osoba (3 osobe u svakom), u njemu će smjeti biti samo 4 osobe (2 u svakom odjeljku); ukoliko je riječ o manjem šatoru za 2 osobe, predlažemo u njemu boravak samo jedne osobe. Molimo vas da, s ovim na umu, planirate broj šatora s prijateljima. Osim toga, na samom događaju poduzet ćemo nužne preventivne zdravstvene mjere u skladu s hrvatskim državnim zdravstvenim preporukama poput: mjerenje tjelesne temperature sudionika pri dolasku i za vrijeme boravka, dezinfektant će biti dostupan svima uz upute korištenja, postojat će pojačane restrikcije vezane za pristup šatoru zajedničke kuhinje i sl. Preporučujemo vam da za događaj nikako NE posuđujete tuđu vreću za spavanje, već da imate svoju vlastitu, kao i da za sebe osobno ponesete manje dezinfekcijsko sredstvo! Zahvaljujemo na razumijevanju i vjerujemo da ćemo imati blagoslovljeno vrijeme zajedno.


Hey! We are happy because applications for Fratarski are in progress, so jump in!

Beach, sunshine, singing, swimming, sleeping under the stars, new friendships with God and other people… sounds like a dream vacation? Turn your dreams into reality – register for the Summer Christian Camp on Fratarski Island and enjoy the rest for your soul and body. You can fill the Application form here and download the Consent for Minors here.

IMPORTANT: Regarding the present situation about the COVID-19 and its pandemic character, we would like to provide safe stay for all our participants, whose health and safety is priority for us. If you personaly will not feel physically well before the event (high temperature, sickness etc.), please stay at home having in mind safety of other participants – your money will be returned to you. Also, the number of people in the tent (or in one of the sections of the bigger tent) is limited to 2 people. For example: if the tent can accommodate 3 people, only 2 people would be allowed per such a tent; if it is a bigger tent who has its 2 sections for 6 people (3 people per section), only 4 people would be allowed per such a tent (2 people per section); if it is a smaller tent for 2 people, we recommend just one person per such a tent. Please have this in mind while organising your arrival and accommodation with your friends. Except this, we will take the necessary health prevention measures according with Croatian State health recommendations as: checking the body temperature of the participants on the arrival and during the event, disinfectant will be available to everyone in camp with instructions for use, there will be higher restrictions about the kitchen tent than we usually had and so on. We strongly recommend you NOT to borrow the sleeping bag from someone for the event, but to have your own one, also to bring with you your own smaller disinfectant for personal use! Thank you for understanding. We believe that we will have a blessed time together!

Podijeli