Jutarnji stih

Gledaj, vjeruj i živi

“Vama koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme.” (1. Petrova 1,5)

Oni koji se oslanjaju na svoju vlastitu pravednost, umjesto da se oslanjaju na Kristovu, izgubit će nagradu; bit će izmjereni na tezulji u Svetištu i pronađeni lakima. Neka se svi oni koji teže za dragocjenim darom vječnog života ne uzdaju u svoju snagu, nego neka u molitvi izliju svoju dušu pred Kristom. Premalo se istražuje Božja riječ za usmjeravanje u načinu življenja. Veći broj onih koji ispovijedaju vjeru u Krista imaju samo površne zamisli o tome što čini kršćanski karakter. Nemojte se zavaravati mislima da će vas vaša prirođena pravednost dovesti u sklad s Bogom. Nemojte zaboraviti da ste u Božjim očima grešnik. Ne zaboravite pogledati na Isusa koji je uzdignut na križu; i dok gledate, vjerujte i živite. Tom vjerom u Žrtvu pomirnicu moći ćete biti opravdani kroz otkup koji je u Kristu Isusu. Vjerujte da vam je oprošteno, da ste opravdani i niste u prijestupu i neposluhu, već ste pokorni Božjoj volji. Ako ste se kroz vjeru uhvatili za Kristovu pravednost, nemojte svojim riječima u djelovanjem biti nemarni prema svojim milima. Mnogo proučavajte i molite se da vam Krist pokaže put. Jer nas “snaga Božja po vjeri čuva za spasenje”. Čak i vjera nije od nas samih, već je dar od Boga.

Kako bismo rasli u milosti i spoznaji Krista, bitno je da mnogo razmišljamo o velikim temama otkupljenja. Trebali biste se upitati zašto je Krist na se uzeo ljudsku narav, zašto je pretrpio križ, zašto je ponio grijehe ljudi, zašto je učinjen grešnikom i pravednikom zbog nas. Trebali biste proučavati da biste znali zašto je uzišao na Nebo uzevši ljudsku narav, i koje djelo danas obavlja za nas.

Ako njegujete Kristove misli, Njegovo djelo i karakter, bit ćete dovedeni na duboko vrelo istine, i bit će vam omogućeno da posjedujete njezine vrijedne dragulje. Kroz razumijevanje Kristovog karaktera i kroz zajednicu s Bogom grijeh će vam postati mrzak. I dok razmišljate o nebeskim temama i hodite s Bogom kao što je Henok hodio, riješit ćete se svakog tereta i grijeha koji bi vas mogao spriječiti i trčat ćete strpljivo utrku koja je pred vama. Naša građevina mora biti utemeljena na Stijeni Isusu Kristu, ili neće izdržati napad oluje. (Signs of the Times, 1. prosinca 1890.)


Komentiraj