Jutarnji stih

Gledati u Krista

“A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha.” (2. Korinćanima 3,18)
“U životu ispunjenom radom Henok je ustrajno održavao zajednicu s Bogom. Što je veći i teži bio njegov posao, njegove su molitve bile žarče i ozbiljnije. S vremena na vrijeme povlačio se iz društva. Nakon što bi neko vrijeme boravio među ljudima, djelujući među njima primjerom i poučavanjem, povlačio bi se na neko vrijeme u osamu, gladan i žedan božanskog znanja koje jedino Bog može dati. Odražavajući zajedništvo s Bogom, Henok je sve više odražavao božanski lik. Njegovo je lice zrcalilo svetom svjetlošću, svjetlošću kojom svijetli Kristovo lice. Kad bi se nakon susreta s Bogom vraćao među ljude, čak su i bezbožnici sa strahopoštovanjem promatrali otisak Neba na njegovu licu.” (Propovjednici Radosne vijesti, str. 38,39) “Henok je pred sobom neprestano imao Gospodina. … Krist je bio njegov stalni pratilac. On je bio u svijetu i vršio je svoje dužnosti prema svijetu; ali je neprekidno bio pod Isusovim utjecajem. Odražavao je Kristov karakter pokazujući iste osobine, dobrotu, milost, nježno suosjećanje, strpljenje, krotkost, poniznost i ljubav. Njegova povezanost s Kristom iz dana u dan ga je preobražavala u Njegovo obličje. Svakim danom se u svojim mislima i osjećajima udaljavao od vlastitih putova i približavao Kristovom, nebeskom, božanskom putu.” (The S.D.A. Bible Commentary sv. 6, str. 1097,1098) “Ako pred sobom stalno imamo Gospodina, ako dopuštamo svojem srcu da Mu se obraća s hvalom i zahvaljivanjem, naš vjerski život stalno će se osvježavati. Naše molitve će dobiti oblik razgovora s Bogom kao što se razgovara s prijateljem. On će nam sam objavljivati svoje tajne. Vrlo često imat ćemo radosnu svijest o Isusovoj prisutnosti. Često će naše srce gorjeti u nama kad se On bude približavao da razgovara s nama kao što je to činio s Henokom. Kad se to ostvari u iskustvu kršćanina, u njegovom će se životu zapažati jednostavnost, skromnost, krotkost i poniznost srca, osobine koje će svima s kojima dolazi u dodir pokazati da je bio s Isusom i da je naučio od Njega.” (Isusove usporedbe, str. 84)


Komentiraj