Jutarnji stih

Golgota — Božje krunsko djelo

“U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.” (1. Ivanova 4,10)
Božja ljubav bila je glavna tema kada je Krist govorio o svojem poslanju i radu. “Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem.” (Ivan 10,17) Moj Otac voli vas ljubavlju toliko neograničenom da mene sada više voli jer sam dao svoj život da bih otkupio vas. On vas voli pa i mene više voli zato što ja volim vas i zato što sam dao život za vas. … Učenici su dobro razumjeli ovu ljubav dok su gledali kako njihov Spasitelj podnosi sramotu, prijekore, sumnju i izdaju, dok su Ga gledali u agoniji u Vrtu i kako umire na križu na Golgoti. Takvu dubinu ljubavi nijedan razum nikad neće moći shvatiti. Kad su učenici to razumjeli, kad je njihov razum shvatio Božje suosjećanje, shvatili su da je Sinova patnja bila i Očeva patnja. … Kad je naš Otkupitelj pristao uzeti čašu stradanja da bi spasio grešnike, Njegova sposobnost podnošenja patnje bila je jedina granica Njegovoj patnji. … Time što je umro umjesto nas, On je platio naš dug. Na taj je način uklonio pred Bogom svaku optužbu za umanjivanje krivnje za grijeh. Zbog mojeg jedinstva s Ocem, kaže On, moja patnja i smrt omogućavaju mi da platim kaznu za grijeh. Mojom smrću uklonjena je prepreka za dotok Njegove ljubavi. Njegova milost može djelovati nesmetanom učinkovitošću. (The Youth’s Instructor, 16. prosinca 1897.) Krist je naš Otkupitelj. On je Riječ koja je postala tijelom i nastanila se među nama. On je izvor na kojem se možemo očistiti i oprati od svake nečistoće. On je skupocjena žrtva koja je prinesena radi pomirenja čovjeka. Svemir, nebesa, svjetovi koji nisu sagriješili, pali svijet i kneževina zla ne mogu reći da je Bog mogao učiniti više za spašavanje čovjeka od onog što je već učinio. Njegov dar nikada se ne može nadmašiti niti će On ikad moći pokazati veću dubinu ljubavi. Golgota je kruna Njegovog rada. Uloga je čovjeka da odgovori na Njegovu veliku ljubav time što će prihvatiti veličanstveno spasenje koje Gospodin svojim blagoslovom omogućava čovjeku. (Isto, 17. listopada 1895.)


Komentiraj