Jutarnji stih

Gospodnji vinograd

„Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga plotom.“ (Matej 21,33; pročitajte i Matej 21,33-41)

Opis toga vinograda iznesen je u Knjizi poroka Izaije: „Zapjevat ću svojemu dragome, pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd, na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže, i u nj tijesak metnu.“ (Izaija 5,1.2)

Ova slika prikazuje prednosti i prilike ukazane Izraelu. … Preko Mojsija dobili su božanske propise i zapovijedi. … Bog im je dao bogatstvo i blagostanje. Uživali su sve zemaljske i sve duhovne prednosti. Bili su ograđeni zakonom Deset zapovijedi. Po tome se Izrael razlikovao od svih drugih naroda na licu Zemlje.

Crkva je Božje posebno blago, dragocjena u Njegovim očima, draga Njegovom srcu beskrajne ljubavi. … Domaćin je poduzeo sve mjere kako bi vinograd dobio najbolju skrb. Učinjeno je sve da bi vinograd poslužio na slavu svojega vlasnika. …

Ognjem, olujom i smrću veliki JA SAM otkupio je svoj narod da bi ga proslavio kao svojeg posebnog predstavnika. Izveo ga je iz zemlje robovanja. Nosio ga je kao na „orlovim krilima“ i doveo ga sebi da bi mogao počivati pod sjenkom Svemogućega. Krist je bio nevidljivi vođa sinova Izraelovih u njihovom lutanju kroz pustinju. … Oni su bili svjedoci prekrasnog očitovanja Božje sile dok su prelazili preko Crvenog mora. Iz dana u dan putovali su pod stupom od oblaka, simbolom božanske prisutnosti. …

S takvim Vođom, s takvim očitovanjima Njegove veličine i moći, sinovi Izraelovi morali su, nadahnuti vjerom i hrabrošću, ići naprijed. … Samo dvojica od onih koji su prešli preko Crvenog mora ušla su u Obećanu Zemlju. …

Mi moramo dobro paziti da ne doživimo istu sudbinu  kao i stari Izrael. Povijest njihove neposlušnosti i pada zapisana je nama na pouku kako ne bismo činili ono što su oni činili. (Review and Herald, 10. srpnja 1900.)


Komentiraj