Jutarnji stih

Graditelji Babilona još uvijek postoje

“Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. Naum Jahvin dovijeka ostaje, i misli srca njegova od koljena do koljena.” (Psalam 33,10.11)
Planovi babilonskih graditelja završili su sramotom i porazom. Vrhunac njihova ponosa postao je spomenik njihove ludosti. Ipak, ljudi su neprekidno išli istim smjerom oslanjajući se na sebe i odbacujući Božji zakon. To isto načelo je Sotona pokušao provesti na Nebu, isto načelo je vodilo Kajina u prinošenju njegove žrtve. I u našem vremenu postoje graditelji kula. Nevjernici grade svoje teorije na temelju navodnih znanstvenih zaključaka i odbacuju otkrivenja Božje riječi. Oni si uzimaju slobodu da prosuđuju Božju moralnu vladavinu. Oni preziru Njegov Zakon i hvale se dostatnošću ljudskog razuma. “Kad nema brze osude za zlo djelo, ljudsko je srce sklono činiti zlo.” (Propovjednik 8,11) U takozvanom kršćanskom svijetu mnogi napuštaju jasni biblijski nauk, stvaraju svoj kredo na temelju ljudskih spekulacija i ugodnih priča, i oni upućuju na svoju kulu kao put do Neba. Ljudi se dive rječitosti dok ona uči da prijestupnik neće umrijeti i da se spasenje može primiti bez poslušnosti Božjem zakonu. Kad bi navodni Kristovi sljedbenici prihvatili Božje mjerilo, ono bi ih ujedinilo, ali podjele i osipanje će postojati sve dok se ljudska mudrost uzdiže iznad Njegove riječi. Postojeća pomutnja proturječnih vjerovanja i sekti dobro je opisana izrazom “Babilon”, koje proročanstvo (Otkrivenje 14,8; 18,2) primjenjuje na crkve posljednjih dana koje ljube svijet. Mnogi nastoje sebi stvoriti Nebo stječući bogatstvo i vlast. Oni se “podsmjehuju i zlobno govore, nasiljem prijete odozgo” (Psalam 73,8) gazeći po ljudskim pravima i obezvređujući božanski autoritet. Možda će ponositi ostati na vlasti za neko vrijeme, i možda uspiju u svemu što poduzmu, ali na kraju oni mogu biti samo razočarani i jadni. Blizu je vrijeme Božje istrage. Svevišnji će sići s Neba da vidi što su sinovi čovječji sagradili. Otkrit će se Njegova vrhovna vlast, a djela ljudskog ponosa će biti zbačena. “Gospodin motri s nebesa i gleda sve sinove čovječje. Iz svoga prebivališta motri sve stanovnike zemaljske.” “Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. Naum Jahvin dovijeka ostaje, i misli srca njegova od koljena do koljena.” (Psalam 33,13.14.10.11) (Patrijarsi i proroci, str. 94,95)


Komentiraj