Jutarnji stih

Henok je vršio Božji zakon

“Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.” (Postanak 6,5)
Kada su Adam, Eva i Abel radosno pozdravili i prihvatili radosnu vijest da je Isus njihov Otkupitelj, Bog je imao crkvu. Oni su u potpunosti razumjeli tada, kao što i mi danas razumijemo, Božje obećanje i Njegovu prisutnost među njima. Tako, kad god bi Henok našao jednog ili dvojicu koji su bili spremni poslušati poruku koju je imao za njih, Isus bi im se pridružio u slavljenju Boga. U Henokovo vrijeme bilo je nekih među zlim stanovnicima Zemlje koji su vjerovali, a Gospodin još nikad nije ostavio svoje malobrojne vjernike bez svoje prisutnosti, niti je svijet ostavio bez svjedoka. Henok je javno naučavao istinu u vrijeme u kojem je živio. Naučavao je istinu, živio je u istini, a karakter tog učitelja koji je hodio s Bogom bio je u svakom pogledu usklađen s veličinom i svetošću njegove misije. Henok je bio prorok koji je govorio onako kako ga je Duh Sveti pokretao. On je bio svjetlo usred moralne tame … čovjek koji je hodio s Bogom, poslušan Božjem zakonu — onom Zakonu koji je Sotona odbacio, koji je Adam prekršio, koji je Abel poslušao i zbog toga bio ubijen. A sada će Bog pokazati čitavom svemiru neistinitost Sotonine tvrdnje da ljudska bića ne mogu vršiti Božji zakon. On će pokazati da se ljudi, iako su sagriješili, mogu povezati s Bogom tako da imaju um i duh Božji i simbolički predstavljaju Krista. Ovaj sveti čovjek bio je od Boga izabran da osudi pokvarenost svijeta i dokaže da čovjek može održati sav Božji zakon. … Henok je hodio s Bogom, dok o svijetu koji ga je okruživao sveta povijest bilježi: “Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.” (Postanak 6,5) Henokov pravedan život bio je u izrazitoj suprotnosti sa životom ljudi koji su ga okruživali. Njegova pobožnost, njegova čistoća, njegovo besprijekorno poštenje bilo je rezultat njegovog hoda s Bogom, dok je pokvarenost svijeta bila rezultat njihovog hoda s (velikim) varalicom. … Henok je bio uzoran čovjek, ali se on ne hvali i ne uzvisuje. On je jednostavno činio ono što svaki Adamov sin i kći trebaju činiti. (Manuscript 43, 1900.)


Komentiraj