Jutarnji stih

Ispit odanosti

“Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe.” (Ivan 14,21)

Bitno je da svaki podanik Božjega kraljevstva bude poslušan Gospodnjem zakonu. … Činjenica da je Zakon svet, pravedan i dobar treba biti posvjedočena pred svim narodima, jezicima i plemenima, pred bezgrešnim svjetovima, anđelima, serafinima i kerubinima. Načela Božjeg zakona bila su utkana u karakter Isusa Krista, i onaj tko surađuje s Kristom, koji postaje dionik božanske naravi, treba razviti božanski karakter i postati slika Božjeg zakona. …
Što više budemo proučavali osobine Božjeg karaktera koje su se otkrile u Kristu, to ćemo se više uvjeravati da se u žrtvi koja je zadovoljila zakonsku kaznu očitovala pravednost … kako bi čovjek dobio još jednu priliku. … Oni koji budu poslušni zakonu Božje vladavine dok prolaze kroz ovu kratku kušnju … bit će na Nebu proglašeni odanom djecom Gospodina nad vojskama. …
Mi smo Božje vlasništvo i stvaranjem i otkupljenjem. Mi smo u punoj mjeri Njegovi podanici i odgovorni pred zakonima Njegovog kraljevstva. Neka nitko ne širi zabludu da Gospodin Bog Neba i Zemlje nema nikakvih zakona kojima bi kontrolirao svoje podanike i vladao njima. Mi ovisimo o Bogu u svemu što uživamo. Hrana koju jedemo, odjeća koju nosimo, zrak koji udišemo, život koji iz dana u dan uživamo — sve to primamo od Boga. Mi se moramo ponašati u skladu s Njegovom voljom, Njega priznati kao svojega vrhovnog Vladara. …
Mi trebamo biti zahvalni Bogu što nam je u Isusu Kristu otkrio svoju ljubav; i kao razumna ljudska oruđa, trebali bismo prikazati svijetu onu vrstu karaktera koja nastaje na temelju poslušnosti svakom propisu Zakona Božje vladavine. U savršenoj poslušnosti Njegovoj svetoj volji, trebamo pokazati obožavanje, ljubav, radost i hvalu i na taj način odati čast i slavu Bogu. Jedino na taj način čovjek može otkriti svijetu Božji karakter u Isusu Kristu, a ljudima prikazati sreću, mir, sigurnost i milosrđe koji proistječu iz poslušnosti Božjem zakonu. (RH, 9. ožujka 1897.)


Komentiraj