Jutarnji stih

Istaknuti primjeri molitve

„Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam.“ (Ivan 15,7)

Molitva je sredstvo stjecanja Božjih blagoslova koji se ni na koji drugi način ne bi mogli dobiti. Patrijarsi su bili ljudi molitve i Bog je za njih učinio velika djela. Kada je Jakov napustio dom svojeg oca i krenuo u stranu zemlju, molio se u dubokoj poniznosti i Gospodin mu je u noćno doba odgovorio preko viđenja. Vidio je ljestve sjajne i blistave, kojima se podnožje oslanjalo na zemlju, a vrh dopirao do najvišeg neba. … Poslije se na povratku u dom svojeg oca hrvao s Božjim Sinom cijelu noć, sve do svitanja, i pobijedio. Bilo mu je upućeno obećanje: „Više se nećeš zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si.“ (Postanak 32,29)

Josip se molio i bio je sačuvan od grijeha iako je bio izložen utjecajima koji su bili sračunati da ga odvedu od Boga. Kada je bio izložen kušnji da napusti put neporočnosti i poštenja, rekao je: „Pa kako bih ja mogao učiniti tako veliku opačinu i sagriješiti protiv Boga!“

Mojsije, koji se puno molio, bio je poznat kao najkrotkiji čovjek na licu zemlje. Zbog njegove krotkosti i poniznosti Bog mu je odao priznanje pa je vjerno obavljao visoke, plemenite i svete odgovornosti koje su mu bile povjerene. Dok je vodio sinove Izraelove kroz pustinju, stalno im je prijetila opasnost da budu istrijebljeni zbog svojeg gunđanja i buntovništva. Međutim, Mojsije je odlazio pravom Izvoru snage; iznosio je slučaj pred Gospodina. …

Daniel je bio čovjek molitve i Bog mu je dao mudrosti i čvrstine da se odupre svakom utjecaju koji ga je nastojao odvući u zamku neumjerenosti. Čak i u svojoj mladosti bio je moralni div u sili Moćnoga. …

U tamnici u Filipi, dok su bili izloženi okrutnom bičevanju, s nogama u kladama, Pavao i Sila molili su se i pjevali hvalu Bogu pa su s Neba bili poslani anđeli da ih izbave. Zemlja se zatresla pod koracima tih nebeskih glasnika, tamnička vrata su se otvorila omogućavajući zatvorenicima slobodu. … Neprestano bismo trebali razrješivati svoje veze sa zemljom i učvršćivati svoje veze s Nebom.  (Signs of the Times, 14. kolovoza 1884.)


Komentiraj