Jutarnji stih

Istina je božanski stražar

“Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti! Štoviše, budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći!” (1. Timoteju 4,12)
Molim mlade: pazite na svoje putove. … Nijedna mlada osoba ne može izdržati Sotonine kušnje ako istina, uz moć koja pročišćava i uzdiže, ne živi u srcu. Istina vrši pozitivan utjecaj na život. Ona je božanski stražar koji bdije u vašoj duši i bori se protiv Sotoninih napada. Pod božanskim utjecajem istine um će se osnažiti, razum ojačati i doći će do rasta u poznavanju jedinog pravoga Boga i Isusa Krista kojega je On poslao. Nemojte zamračivati istinu njegujući navike i ponašanje koji nisu u skladu s njezinim svetim karakterom, nego je čuvajte kao blago najveće vrijednosti. … Gospodin želi da vi razumijete položaj koji zauzimate kao sinovi i kćeri Najvišega, djeca nebeskog Kralja. On želi da živite u bliskoj zajednici s Njim. … Donesite odluku da ćete biti na Gospodnjoj strani. Ako budete stajali pod krvlju obojenom zastavom Kneza Emanuela, vjerno obavljajući Njegovu službu, nikada nećete popustiti kušnji jer Onaj koji stoji pokraj vas može vas sačuvati da ne padnete. Svaka mlada osoba proći će kušnju u kojoj će oblikovati karakter za budući, vječni život. Ovo će vam biti dragocjeni, zlatni trenuci ako ih iskoristite u skladu sa svjetlom kojim vas Bog obasjava sa svojeg prijestolja. … Hoće li mladi okrenuti lice prema Nebu? Hoće li otvoriti odaje svojega uma za Sunce Pravednosti? Hoće li otvoriti vrata srca i poželjeti Isusu dobrodošlicu? Kakva je ljepota karaktera sjala u Kristovom životu svakog dana! On treba biti naš primjer. Treba obaviti velik posao u oblikovanju karaktera prema božanskoj slici. Kristova milost mora oblikovati čitavo biće i njezina pobjeda neće biti potpuna sve dok cijelo Nebo ne bude svjedok trajne, blage osjećajnosti, kristolike ljubavi i svetih djela u životu Božje djece. (The Youth’s Instructor, 3. kolovoza 1899.)


Komentiraj