Jutarnji stih

Isus – ispunjenje proročanstava

„Jer kad biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni. On je naime o meni pisao.“ (Ivan 5,46.47)

Isus je govorio sa sigurnošću i pokazivao dubinu znanja koja je daleko nadmašivala znanje najučenijih književnika i rabina. Bilo je očigledno da temeljito poznaje starozavjetne spise i da objavljuje istinu nepomiješanu s ljudskim izjavama i izrekama. Stara istina padala je na njihove uši kao novo otkrivenje. …

Isus je propovijedao svoje pouke narodu, ali se nije postavljao visoko i autoritativno. On je došao spasiti izgubljeni svijet, pa su Njegove riječi i djela i Njegov cjelokupni život u ljudskom obliku trebali svjedočiti o Njegovom božanstvu. On je svojim dostojanstvom, svojim životom i svojim ponašanjem potvrdio narodu da čini Božja djela. Ljudima je prepustio da sami donose zaključke o Njegovim zahtjevima dok im je tumačio proročanstva koja su se odnosila na Njega. Upućivao ih je da proučavaju Pisma jer je bilo bitno da pravilno protumače poslanje i djelo Božjega Sina. Isticao je pred njima činjenicu da ispunjava proročanstva koja su objavili sveti Božji ljudi pokrenuti Svetim Duhom. Otvoreno je rekao da oni govore o Njemu i činio da blistave zrake svjetla proročanstava obasjaju Njegove riječi i djela. … On se u svojoj službi kao Učitelj razlikovao od svih ostalih. On sam je nadahnuo proroke da pišu o Njemu. Njegovo životno djelo bilo je planirano na vječnom nebeskom vijeću prije osnivanja svijeta. … Njegov život bio je svjetlo svijetu i On je pred ljudima iznosio na vidjelo svoj život da bi se njihova vjera mogla uhvatiti za Njega i da bi tako mogli postati jedno s Njime.

Iako je objavljivao beskrajnu istinu, ostavio je neizrečenim mnogo toga što je mogao reći, jer ni sami Njegovi učenici nisu bili sposobni shvatiti Njegove riječi. Rekao je: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi!“ Osnovna misao Njegovog nauka bila je poslušnost Božjim zapovijedima, što je trebalo dovesti do preobražaja karaktera i moralnog savršenstva, oblikujući dušu po božanskom obličju. Krist je bio poslan na Zemlju da predstavlja Boga svojim karakterom. Isus je bio životodavac, Učitelj poslan od Boga da omogući spasenje izgubljenom svijetu i da nas spasi usprkos svim Sotoninim kušnjama i varljivim obmanama. On sam je bio Evanđelje. U svojem nauku jasno je iznio veliki plan za spasenje ljudskog roda. (Review and Herald, 7. lipnja 1896.)


Komentiraj