Isus je Bog

1. 06. 2012.

„I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.“ (Ivan 1,14)

Krist je došao na svijet da pokaže karakter svojega Oca i otkupi grešni rod. Otkupitelj svijeta bio je jednak Bogu. Njegov autoritet bio je autoritet Boga. Izjavio je da ne postoji odvojeno od Oca. Autoritet kojim je govorio i činio čuda bio je izričito Njegov, ali nas uvjerava da su On i Njegov Otac jedno. …

Kao zakonodavac, Isus se služio Božjim autoritetom; Njegove zapovijedi i odluke bile su poduprte suverenitetom vječnog prijestolja. Očeva slava otkrivala se u Sinu; Krist je pokazao Očev karakter. Bio je savršeno povezan s Ocem … tako da je onaj koji je vidio Sina vidio i Oca. Njegov glas bio je Božji glas. …

Židovi su pogrešno procijenili Krista zato što se nije stalno bavio Zakonom napisanim na kamenim pločama. On je pozivao muškarce i žene da uče od Njega jer je On predstavnik Božjeg zakona. … Znao je da nitko ne može ukazati ni na kakvu manu u Njegovom karakteru ili ponašanju. Kakvu je silu Njegova neokaljana neporočnost davala Njegovim poukama, kakvu snagu Njegovim ukorima, kakav autoritet Njegovim zapovijedima! Istina nikada nije sahnula na Njegovim usnama, nikada nije gubila od svoje svetosti zato što je bila prikazana u božanskom karakteru svojeg Zastupnika. …

Kada je govorio, Isus to čije činio s oklijevanjem i nesigurnošću, ponavljajući riječi i fraze. Istina je silazila s Njegovim usana odjevena u novo i zanimljivo ruho koje joj je davalo svježinu novog otkrivenja. Njegov se glas nikada nije dizao do neke neprirodne visine, Njegove su riječi dolazile sa sigurnošću i ozbiljnošću u skladu s važnošću i značajnim posljedicama koje su proizlazile iz njihovog prihvaćanja ili odbacivanja. Kada su se ljudi protivili Njegovom nauku, On ga je branio s takvom revnošću i uvjerenjem da je osvjedočivao svoje slušatelje da je spreman i umrijeti da bi potkrijepio autoritet svojeg nauka.

Isus je bio svjetlo svijeta. On je došao od Boga s porukom nade i spasenja grešnim Adamovim potomcima. Muškarcima i ženama koji su Ga bili spremni prihvatiti kao svojeg Spasitelja, obećavao je da će u Njima obnoviti Božju sliku i da će otkupiti sve što je bilo izgubljeno zbog grijeha. Prikazao im je istinu bez ijedne utkane niti zablude.  (Review and Herald, 7. lipnja 1890.)

Leave a Comment