Jutarnji stih

Isus nam je pokazao kako trebamo živjeti

““A postigao sam milosrđe upravo zato da na meni, prvome, Krist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život vječni.”“ (1. Timoteju 1,16)

Isus je bio učitelj, odgojitelj kakvog svijet dotada nije vidio niti o njemu čuo. Govorio je kao onaj koji ima vlast, ali je ipak uživao povjerenje svih. ““Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.”“ (Matej 11,28-30)
Jedinorođeni Sin beskonačnog Boga svojim nam je riječima i svojim praktičnim primjerom ostavio jasan uzor koji trebamo slijediti. Svojim riječima nas je poučio da budemo poslušni Bogu, a svojim praktičnim primjerom pokazao nam je kako da to činimo. To je upravo ono djelo koje po Njegovoj želji svaki čovjek treba obavljati — da bude poslušan Bogu, da riječima i primjerom uči druge što trebaju činiti da bi bili poslušna Božja djeca.
Isus je pomagao cijelome svijetu da stekne razumno znanje o Njegovom božanskom poslanju i o Njegovom radu. On je došao ovome svijetu predstaviti karakter Oca, i dok mi proučavamo život, riječi i djela Isusa Krista, primamo svakovrsnu pomoć u svom nastojanju da postanemo poslušni Bogu. I dok slijedimo primjer koji nam je On ostavio, postajemo žive poslanice koje znaju i čitaju svi ljudi. Mi smo živi ljudski posrednici koji svijetu trebaju prikazati karakter Isusa Krista.
Isus nije dao samo izričita pravila kako možemo postati poslušna Božja djeca, već nam je svojim životom i karakterom pokazao kako da činimo ono što je pravo u Božjim očima, tako da nemamo nikakvog izgovora ako ne činimo ono što je po Njegovoj volji. …
Veliki Učitelj je došao na naš svijet da stane na čelo ljudskoga roda, da uzdigne i posveti čovječanstvo svojom svetom poslušnošću svim Božjim zahtjevima, pokazujući nam da se mogu ispuniti sve Božje zapovijedi. On nam je pokazao da je moguća i poslušnost tijekom cijelog života. On na taj način dobiva svoje izabrane predstavnike u svijetu, kao što je On bio Ocu, da se u njihovom životu očituje život Isusa Krista. (MS 1, 1892.)
On je bio savršeni ideal. Krist je došao na svijet da bi otkrio taj ideal kao jedino pravo mjerilo onoga što se postiglo, da bi pokazao što svako ljudsko biće može postati; što će prebivanjem božanskog u ljudskom postati svi koji Ga prime. Došao je pokazati kako ljudi trebaju biti odgojeni kao što dolikuje Božjim sinovima, kako već na Zemlji trebaju primjenjivati načela Neba i živjeti nebeskim životom. (Odgoj, str. 65,66)


Komentiraj