Jutarnji stih

Isus nam omogućava da postanemo Božja djeca

“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12)
Mi smo Gospodnje vlasništvo. Krist je za naš otkup platio cijenu koja se nikako ne može izračunati. On je dao sebe kao živu žrtvu Bogu. Ponio je grijehe prijestupnika da bi Bog mogao ostati pravedan, a ipak opravdati grešnika koji se kaje i vjeruje. U pustinji kušnji On je pobijedio svaku kušnju apetita. Postio je četrdeset dana i četrdeset noći, i u stanju takve slabosti neprijatelj Ga je oštro napao. Ipak, On nije odgovorio svojim riječima, jer bi u tom slučaju Sotona ušao u polemiku s Njim. … Pred Njega je bila iznesena kušnja s nagovještajem sumnje: “Ako si zaista Sin Božji, naredi da ovo kamenje postane kruh.” (Matej 4,3) Ali riječ “ako” nije prihvaćena, i tu nije bilo mjesta za raspravu. … U svojoj ljudskoj naravi Isus je dokazao da je palim ljudskim bićima, bez obzira na kušnju kojom ih Sotona salijeće, osigurana pomoć u Bogu ako se uhvate za Njegovu snagu i poslušnošću se pomire s Njim. … Cijelo Nebo je promatralo kako neprijatelj radi protiv Krista dok je bio kušan u ime palog ljudskog roda. Cijelo Nebo isto tako promatra čemu teži svaka duša kada na nju dođe kušnja bilo koje vrste. Ako se ljudi odupru kušnji, ako ni u čemu ne podlegnu, Sotona ih ne može pobijediti. U nebeskim knjigama bit će zabilježeno pokraj vašeg imena: Tog i tog dana Sotona je pokušao srušiti i uhvatiti u zamku jednog od mojih otkupljenih, ali je iskušavani pogledao u mene, Pobjednika, i ja sam mu poslao anđele da odbiju moćnog neprijatelja. … A što će odgovoriti oni koji su se odvratili od svjetla i znanja i živjeli nemarno ugađajući sebi? Količina dokaza koje su ljudi iznijeli pred njih, broj talenata koji su primili, čime su uzvratili Učitelju — to će odrediti njihovu vječnu sudbinu. Oni koji su imali prednosti i prilike i veliko svjetlo, bit će uspoređeni s onima čije su vjerske prednosti bile ograničene, ali koji su marljivo i ustrajno ulagali napore da dobiju vječni život. Takvima će se Gospodin radovati pjevajući. (Manuscript 49, 1897.)


Komentiraj