Isus nam otkriva Oca

20. 01. 2012.

„Ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili. Meni si ih dao, i držali su tvoju riječ.“ (Ivan 17,6)

Ako siromašni i neobrazovani nisu sposobni razumjeti Bibliju, onda je Kristovo poslanje na ovome svijetu bilo beskorisno, jer On kaže: „Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene.“ (Luka 4,18) Zapovijed da proučavaju Pismo Krist nije uputio samo farizejima i književnicima, već i velikom mnoštvu običnog puka koji se okupljao oko Njega.

Ako Bibliju ne mogu razumjeti svi ljudi, bez obzira na to jesu li bogati ili siromašni, onda doista ne bi bilo potrebe za Spasiteljevom naredbom da svi pretražuju Pismo! Kakva bi korist bila od istraživanja nečega što se ne može razumjeti?

Dužnost svake razumne osobe jest da istražuje Pismo! Svaki pojedinac mora saznati sa sigurnošću uvjete pod kojima se spasenje nudi. …

Farizeji i vjerski vođe tako su pogrešno predstavili Božji karakter da je Krist morao doći na svijet predstaviti Oca. Sotona je svojom lukavošću uspio navesti muškarce i žene da njegove osobine pripišu Bogu; ali je Spasitelj odagnao duboku tamu kojom je Sotona obavio Božje prijestolje da bi zaustavio blistave zrake milosti i ljubavi koje nam dolaze od Boga. …

Krist je uzeo ljudsku narav da svjetlo i sjaj božanske ljubavi ne bi zasjenili ljudski rod. Kada se Mojsije molio: „Pokaži mi slavu svoju!“ (Izlazak 33,18) Bog ga je stavio u pukotinu u stijeni i tek onda je prošao pokraj njega. Kada je Filip zatražio od Isusa da mu pokaže Oca, Isus je odgovorio: „Tko je vidio mene, vidio je i Oca!“

Jednostavnim jezikom Spasitelj je učio svijet da su nježnost, sućut i ljubav koje je On pokazao prema ljudskom rodu, istinske osobine Njegovog nebeskog Oca. Svaka doktrina milosrđa koje je iznosio, svako obećanje o radosti, svako djelo ljubavi, svaka božanska privlačnost koju je pokazao, sve je to imalo svoj izvor u Ocu svih nas. U Osobi Isusa Krista mi smo vidjeli vječnog Boga koji je vezan pothvatom beskrajne milosti prema grešnom rodu.  (Signs of the Times, 20. kolovoza 1894.)

Leave a Comment