Jutarnji stih

Isus — nepromjenjiv kroz čitavu vječnost

“Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti.” (Hebrejima 13,8)
Ljudima trebamo prikazati moć Krista, uskrslog Spasitelja, da daruje vječni život. Trebamo im pokazati da je Stari zavjet, u simbolima i sjenama, isto tako Evanđelje kao i Novi zavjet u svojoj otkrivenoj sili. Novi zavjet nije neka nova vjera, niti je Stari zavjet stara vjera koju je potrebno zamijeniti. Novi zavjet je samo nastavak i otkrivenje Staroga. Abel je vjerovao u Krista i bio isto tako neosporno spašen Njegovom silom kao i Petar i Pavao. Henok je bio Kristov predstavnik isto tako nesumnjivo kao i ljubljeni učenik Ivan. Henok je hodio s Bogom i nestao je jer ga je uzeo Bog. Njemu je bila povjerena poruka o Kristovom drugom dolasku. “O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: ‘Gle, dođe Gospodin sa Desttisućama svojim suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite riječi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega.’” (Juda 14,15) Poruka koju je Henok iznosio, kao i njegovo uzimanje na Nebo bili su uvjerljiv dokaz za sve koji su živjeli u Henokovo vrijeme. To je bio moćan dokaz kojim su se Metušalah i Noa mogli koristiti kako bi pokazali da će pravedni biti uzeti na Nebo. Taj Bog koji je hodio s Henokom, naš je Gospodin i Spasitelj Isus Krist. On je i tada bio svjetlo svijetu, baš kao što je i danas. Oni koji su živjeli u to vrijeme nisu bili ostavljeni bez učitelja koji bi ih uputili na staze života, jer su i Noa i Henok bili kršćani. Evanđelje je u pravilu dano u Levitskom zakoniku. Potpuna poslušnost zahtijeva se danas kao i u ono vrijeme. Vrlo je važno da to dobro razumijemo. Na svijetu će biti samo dvije vrste ljudi — poslušni i neposlušni. To mora biti jasno u svim našim naporima. Kad bismo samo mogli imati na umu da je Krist uvijek pokraj nas! “Jer ja, Jahve, Bog tvoj, krijepim desnicu tvoju … ja ti pomažem.” (Izaija 41,13) Mi trebamo biti Njegovi svjedoci da bismo uvjerili grešnike u grijeh. Nikoga se ne može prisiliti da to prihvati, ali ga se može uvjeriti. Krist je ta čudotvorna sila kojom se to može postići. (Letter 119, 1895.)


Komentiraj