Jutarnji stih

Isusovo posredničko djelo danas

“Tada im se približi Isus te im reče: Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Matej 28,18)

Svi vjernici koji su mogli biti pozvani sastali su se na jednom brdu u Galileji. Sam Krist je prije svoje smrti odredio vrijeme i mjesto ovog sastanka.

U određeno vrijeme oko pet stotina vjernika sakupilo se u malim skupinama na kosini brda, sa željom da doznaju sve što se moglo doznati od onih koji su vidjeli Krista nakon Njegova uskrsnuća. Učenici su išli od skupine do skupine pričajući sve što su vidjeli i čuli o Isusu, obrazlažući iz Pisma sve ono što im je On objašnjavao. Toma je ponovno pričao povijest svojega nevjerovanja i govorio im kako su uklonjene sve sumnje. Iznenada, Isus je stao među njih. Nitko nije mogao reći odakle je i kako je došao. Mnogi koji su bili nazočni nikada Ga ranije nisu vidjeli, ali promatrali su ožiljke od raspeća na Njegovim rukama i nogama; Njegovo je lice bilo kao Božje lice, i kad su Ga vidjeli, poklonili su Mu se s dubokim poštovanjem.

Ali neki su sumnjali. Tako će uvijek biti. Ima takvih koji smatraju da je teško pokazati vjeru i postavljaju se na stranu sumnje. Oni su zbog svog nevjerstva u velikom gubitku.

To je bio jedini razgovor koji je Isus imao s mnoštvom vjernika nakon svog uskrsnuća. Došao je i rekao im govoreći: “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” Učenici su Mu se poklonili prije nego što je progovorio, ali Njegove riječi, silazeći s usana koje su u vrijeme smrti bile zatvorene, prožele su ih posebnom silom. On je sada bio uskrsnuli Spasitelj. Mnogi među njima vidjeli su Ga kako pokazuje svoju silu liječeći bolesne i pokoravajući Sotonina oruđa. Vjerovali su da ima silu uspostaviti svoje kraljevstvo u Jeruzalemu, silu da slomi svaki otpor, moć nad silama prirode. On je umirio razbješnjelo more; hodao po zapjenjenim valovima; podizao mrtve u život. Sad je izjavio da Mu je dana “svaka vlast”. Njegove riječi uzdizale su misli Njegovih slušatelja iznad zemaljskog i prolaznog k onome što je nebesko i vječno. Bili su uzdignuti do najvišeg poimanja Njegova dostojanstva i slave.

Kristove riječi izgovorene na obronku brda proglasile su Njegovu žrtvu za čovjeka potpunom i savršenom. Uvjeti pomirenja bili su ispunjeni, djelo za koje je došao na ovaj svijet izvršeno. Bio je na putu prema Božjem prijestolju da Ga slave anđeli, poglavarstva i sile. Započeo je svoje posredničko djelo. Odjenut bezgraničnim autoritetom, dao je svoj nalog učenicima: “Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim!” (Matej 28,19) (Isusov život, str. 675,677)


Komentiraj