Jutarnji stih

Iz cijelog srca

“Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.” (Jeremija 29,13)

Mnogi se oslanjaju na lažnu nadu, na nadu bez pravog temelja. Kada izvor nije čist, onda ni voda koja teče iz njega nije čista. Očistite izvor i imat ćete čistu vodu. Ako je srce pravo, onda će i vaše riječi, vaša odjeća i vaša djela biti pravi. Prave pobožnosti nema dovoljno. Ne bih željela sramotiti svojega Učitelja izjavom da je i nemarna, lakomislena osoba, koja se ne moli Bogu, pravi kršćanin. Ne! Kršćanin je onaj koji pobjeđuje kušnje i strasti koje ga napadaju. Ima lijeka za dušu koju muči grijeh. Taj lijek je u Isusu, našem dragom Spasitelju! Njegova je milost dovoljna i najslabijem; ali i najjači mora imati Njegove milosti ili će propasti.
Vidjela sam kako se ta milost može dobiti. Uđite u svoju klijet, i tu, u samoći, otvorite svoje srce Bogu: “Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!” (Psalam 51,12) Budite ozbiljni, budite iskreni! Usrdna molitva može mnogo učiniti. Kao Jakov borite se s Bogom u molitvi. Borite se kao Isus u getsemanskom vrtu, neka krvavi znoj teče s vašega čela. Morate uložiti napor! Ne napuštajte svoju klijet dok ne budete jaki u Gospodinu; a onda bdijte, i sve dok budete bdjeli, dok se budete molili, bit ćete sposobni svladavati svoje ukorijenjene, opake grijehe i Božja milost moći će se pokazati u vama!
Bože sačuvaj da vas prestanem opominjati! Mladi prijatelji, tražite Gospodina iz cijeloga srca! Budite gorljivi u tome, i kada iskreno osjetite da biste propali bez Božje pomoći, kada budete čeznuli za Njim kao što košuta čezne za potokom, Gospodin će vam brzo udijeliti snagu. Osjetit ćete mir koji nadilazi svaki razum. Ako očekujete spasenje, morate se moliti. … Molite se Bogu da u vama izvrši temeljitu promjenu tako da se u vašem životu pokažu rodovi Njegovog Duha. … Prednost je svakog kršćanina da na sebi osjeti snažno djelovanje Božjega Duha. Onda će blagi, nebeski mir prožimati misli, i vi ćete s užitkom razmišljati o Bogu i Nebu. Gostit ćete se slavnim obećanjima iz Božje riječi. Ipak, imajte na umu da ste tek započeli živjeti kršćanskim životom. Znajte da ste tek učinili prve korake na putu koji vodi u vječni život. (1T 158,159)


Komentiraj