Jutarnji stih

Izvor svake istine

Ja sam put, istina i život. (Ivan 14,6)

Kada bi crkve koje postoje u našem svijetu slijedile Krista, molile bi se kao što se Krist molio, a rezultati njihovih molitava vidjeli bi se u obraćenju duša, jer kada se uspostavi veza između duša i Boga, božanski utjecaj širi se po svijetu. Kada vjernici Crkve prebivaju u Kristu, oni u svojem životu pružaju uspješno svjedočanstvo. Oni ispunjavaju Gospodnje riječi: „Jer vi ste mi svjedoci.“ (Izaija 43,10) Svojim utjecajem preko cijeloga dana, riječima i primjerom, oni kao da govore: „Dođi!“ „Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!“ (Ivan 1,29)

Isus je Praizvor znanja, Riznica istine i On želi svojim učenicima prikazati blago neizmjerne vrijednosti, da bi ga oni onda prikazali drugima. Međutim, zbog njihove zaslijepljenosti On im ne može otkriti tajne svojega nebeskog kraljevstva. On im je rekao: „Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi.“ (Ivan 16,12) Misli učenika u velikoj su mjeri bile pod utjecajem predaja i misli farizeja, koji su Božje zapovijedi stavljali na istu razinu sa svojom doktrinom i shvaćanjima. Književnici i farizeji nisu prihvaćali ili propovijedali Pismo u njegovoj iskonskoj čistoći, već su tumačili jezik Biblije na takav način da izražava osjećaje i zabrane koje Bog nikada nije dao. Oni su pripisivali tajanstvena značenja spisima Staroga zavjeta i činili nejasnim ono što je beskonačni Bog učinio tako jasnim i određenim. Ovi učeni ljudi iznosili su pred narod svoje misli prema kojima su patrijarsi i proroci odgovorni i za riječi koje nikada nisu izgovorili. Ti lažni učitelji prekrivali su skupocjene dragulje istine neprihvatljivošću svojih tumačenja i izreka, i sakrili najjasnija proročanstva o Kristu.

Kada je Začetnik istine došao na naš svijet i postao živi Tumač svojih zakona, Pisma su se otvarala Njegovim slušateljima kao neko novo otkrivenje jer je učio kao onaj koji ima vlast, kao onaj koji zna o čemu govori. Misli ljudi bile su toliko zavedene lažnim učenjima da nisu mogli shvatiti značenje božanske istine u punoj mjeri, ali su ipak bili privučeni velikom Učitelju i govorili: „Nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek!“ (Ivan 7,46) (Signs of the Times, 11. studenoga 1893.)


Komentiraj