Jutarnji stih

Ja se moram umanjivati

“Ovo je moje veselje sad doseglo vrhunac. On mora rasti, a ja se umanjivati!” (Ivan 3,29.30)
“U svakom razdoblju ovozemaljske povijesti Bog ima svoje sluge preko kojih obavlja svoje djelo. … Ivan Krstitelj imao je posebnu zadaću zbog koje je bio rođen i za koju je bio određen — zadaću da pripremi put Gospodnji.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 5, str. 1115) “Kada su Ivanovi učenici, nakon što je Isus započeo svoju službu, došli k Ivanu žaleći se da sav narod slijedi novog Učitelja, Ivan je pokazao da jasno razumije svoj odnos prema Mesiji i da je rado dočekao Onoga kojem je pripremao put.” (Testimonies for the Church, sv. 8, str. 333) “Ivan je bio pozvan da bude vođa obnove. Zbog toga su njegovi učenici bili u opasnosti da svoju pozornost usredotoče na njega smatrajući da uspjeh rada ovisi o njegovu trudu, gubeći iz vida činjenicu da je on bio samo oruđe preko kojega je Bog djelovao. Međutim, Ivanov rad nije bio dostatan da postavi temelj kršćanskoj Crkvi. Kad je ispunio svoju zadaću, trebao je izvršiti drugu koju njegovo svjedočanstvo nije moglo postići. Njegovi učenici to nisu razumjeli. Kada su vidjeli Krista kako dolazi preuzeti rad, bili su ljubomorni i nezadovoljni. Još postoje iste opasnosti. Bog poziva nekog čovjeka da obavi određeno djelo; i kad ga je obavio prema svojim sposobnostima, Gospodin dovodi druge da ga nastave i unaprijede. Međutim, kao i Ivanovi učenici, mnogi smatraju da uspjeh djela ovisi o prvom radniku. Pozornost je usmjerena na ljudsko umjesto na božansko, nastupa ljubomora i Božjem se djelu nanosi šteta. Tako nezasluženo poštovan čovjek dolazi u kušnju da njeguje samopouzdanje. On ne shvaća svoju ovisnost o Bogu. Ljudi su naučeni oslanjati se na čovjekovo vodstvo … te bivaju odvedeni od Boga. Božje djelo ne treba nositi ljudski lik i natpis. S vremena na vrijeme Gospodin će uvesti razna oruđa preko kojih se najbolje može izvršiti Njegova namjera. Sretni su oni koji se žele poniziti izgovarajući zajedno s Ivanom Krstiteljem: ‘On mora rasti, a ja se umanjivati.’” (Isusov život, str. 133,134)


Komentiraj