Jačanje povjerenja

13. 09. 2012.

„Gideon mu reče: ’Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom.’“ (Suci 6,17)

Gideon je poželio neki dokaz da se Onaj koji s njim govori obraćao Mojsiju iz grma koji je gorio i nije sagorijevao. Anđeo je prikrio božansku slavu svoje prisutnosti, ali to nije bio nitko drugi do Krist, Božji Sin. Kada bi prorok ili neki anđeo prenosio Božju poruku, govorio je: »Učinit ću kako je rekao Jahve«, ali za Osobu koja je govorila s Gideonom ovako je rečeno: „Jahve mu reče: ’Ja ću biti s tobom.’“

Želeći ukazati posebnu čast svojem visokom Posjetitelju, pošto je dobio obećanje da će Anđeo ostati uz njega, Gideon je požurio do svojeg šatora i iz svoje skromne zalihe pripremio jare i beskvasni kruh, i to postavio pred Njega. Gideon je bio siromašan, ali je spremno i bez gunđanja pokazao gostoprimstvo.

Kada je dar bio ponuđen, Anđeo je rekao: „Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.“ (redak 20) Gideon je tako učinio i onda mu je Gospodin dao znak koji je tražio. Štapom koji je držao u ruci, Anđeo je dodirnuo meso i beskvasne kruhove, a vatra je izbila iz stijene i pojela sve kao da se radi o žrtvi, a ne o obroku za gosta, jer je tamo bio Bog, a ne čovjek. Nakon tog dokaza svoje božanske naravi, Anđeo je nestao.

Kada se uvjerio da je vidio Božjega Sina, Gideon se uplašio i uskliknuo: „Jao, Jahve, Gospode! Anđela Jahvina vidjeh licem u lice!“ (redak 22) Onda se Gospodin milostivo javio Gideonu još jednom i rekao mu: „Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!“ (redak 23)

Obitelj kojoj je Gideon pripadao bila je žalosno opterećena idolopoklonstvom. Njegov otac podigao je u Ofri, u mjestu u kojem je boravio, veliki žrtvenik Baalu, pred kojim su se klanjali stanovnici iz okolnih gradova. Gideonu je bilo rečeno da sruši taj žrtvenik i da umjesto njega podigne žrtvenik Gospodinu iznad stijene na kojoj je bila spaljena žrtva, i da Mu prinese novu žrtvu. Gideon je vjerno obavio sve ove zadatke, ali je sve to učinio preko noći da ga netko ne bi spriječio u tome, što bi se sigurno dogodilo da je pokušao preko dana. (Signs of the Times, 23. lipnja 1881.)

Leave a Comment