Jutarnji stih

Jedina prihvatljiva otkupnina

“Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus, koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju.” (1. Timoteju 2,5.6)

U Kristu je čovjeku osigurano obnovljenje i pomirenje. Provaliju koju je iskopao grijeh premostio je križ na Golgoti. Isus je platio punu, potpunu otkupninu kojom je grešnik stekao pomilovanje a da pravednost Zakona time nije dovedena u pitanje. Svi koji vjeruju da je Krist prava žrtva pomirnica, mogu doći i primiti oprost za svoje grijehe jer je Kristovim zaslugama uspostavljena veza između Boga i čovjeka. Bog me može primiti kao svoje dijete, a ja Ga mogu nazvati svojim ljubljenim Ocem i radovati se u Njemu. Jedino se zahvaljujući Kristu možemo nadati Nebu jer je On naš Zamjenik i naš Zalog. …
Najbolji napori koje čovjek u svojoj snazi može uložiti bezvrijedni su kada treba zadovoljiti sveti i pravedni Zakon koji je prekršio; ali vjerom u Krista može se pozvati na pravednost Božjega Sina jer je ona dovoljna za sve. Krist je u svojoj ljudskoj naravi zadovoljio sve zahtjeve Zakona. On je ponio prokletstvo Zakona umjesto grešnika, obavio djelo pomirenja za njega da nijedan koji vjeruje u Njega neće propasti. … Istinska vjera poziva se na Kristovu pravednost i grešnik postaje pobjednik s Kristom, jer je postao dionik božanske naravi; tako se u njemu sjedinjuje božansko i ljudsko.
Onaj tko pokušava dosegnuti Nebo svojim djelima držanja Zakona, pokušava nemoguće. Čovjek se ne može spasiti bez poslušnosti, ali njegova djela ne mogu biti samo njegova; Krist treba djelovati u njemu da hoće i učini ono što je po Božjoj volji. … Sve što čovjek čini bez Krista zagađeno je sebičnošću i grijehom; ali ono što učini vjerom, prihvatljivo je Bogu. Kada pokušavamo steći Nebo Kristovim zaslugama, duša napreduje. Gledajući na Isusa, Začetnika i Završitelja naše vjere, mi stječemo sve veću snagu, idemo iz pobjede u pobjedu; jer preko Krista Božja milost omogućila je naše potpuno spasenje. (1SM 363,364)
Mi ne možemo procijeniti dragocjenu otkupninu koja je plaćena za otkup palog čovjeka. Najboljim i najsvetijim osjećajima srca treba odgovoriti na tako čudesnu ljubav. (4T 119)


Komentiraj