Jutarnji stih

Jedina uspomena na grijeh

““Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.”“ (Izreke 11,31)

Zli primaju svoju plaću na Zemlji. (Izreke 11,31) ““Bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih — govori Jahve nad Vojskama.”“ (Malahija 4,1) Neki su u trenutku uništeni, dok drugi pate više dana. Svi su kažnjeni ““po djelima njihovim”“. Budući da su grijesi pravednih preneseni na Sotonu, on će patiti ne samo za svoju osobnu pobunu već i zbog svih grijeha na koje je naveo Božji narod. Njegova će kazna biti daleko veća od kazne onih koje je prevario. Nakon uništenja svih koji su podlegli prijevarama, on će još živjeti i trpjeti. Zli će na kraju biti uništeni očišćujućom vatrom, korijen i grančice — Sotona korijen, a njegovi sljedbenici grančice. (Velika borba, str. 529,530: izd. 2010.)
Sotona i svi koji su mu se pridružili u pobuni, bit će uništeni. … Zatim ““nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.”“ ““I bit će k’o da ih nigda bilo nije.”“ (Psalam 37,10; Obadija 16) (Isusov život, str. 634)
Božja pravda je zadovoljena. Sveti i anđeoske vojske gromkim glasom kliču: Amen!
Dok je Zemlja obavijena plamenom Božje osvete, pravednici žive slobodno u Svetom Gradu. Nad onima koji su imali dijela u prvom uskrsnuću, druga smrt nema vlasti (Otkrivenje 20,6). Dok je za grešnike Bog vatra koja proždire, On je svojem narodu Sunce i Štit (Psalam 84,12). (SR 429)
Vatra koja uništava grešnike čisti Zemlju. Nestaje svaki trag prokletstva. Nikakav ““vječni pakao”“ neće podsjećati otkupljene na strašne posljedice grijeha.
Ostaje samo jedan podsjetnik: naš Otkupitelj će uvijek nositi ožiljke raspeća. …
Sve što je grijehom izgubljeno, ponovno je obnovljeno. … Božja prvotna namjera pri stvaranju je ostvarena kad je učinjena vječnim obitavalištem otkupljenih. ““Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka.”“ (Psalam 37,29) (Velika borba, str. 530,531)


Komentiraj