Jedino blago

24. 02. 2012.

„Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.“ (Efežanima 2,10)

Karakter oblikovan po ugledu na božanski jedino je blago koje možemo ponijeti s ovoga svijeta na onaj drugi. … Na svaki trenutak vremena gledajte kao na zlatnu priliku. Nemojte ga tratiti u lijenosti, ne trošite ga uludo, već ga uporabite za stjecanje uzvišenijeg blaga. Njegujte misli i širite dušu ne dopuštajući umu da se ispunjava nevažnim stvarima. Iskoristite svaku prednost koja vam se ukaže da jačate svoj intelekt. Nemojte se zadovoljavati niskim mjerilima. Nemojte posustati  sve dok ustrajnim naporom, budnošću i ozbiljnom molitvom ne osigurate sebi mudrost koja dolazi s Neba. …

Njegujte svaku zraku svjetlosti koju ćete dobiti istražujući Božju riječ. Prihvatite se danas djela koje vam je Bog dao i potrudite se da vidite koliko dobra možete postići u Kristovoj snazi. Neka Bog bude vaš savjetnik. …

Krist je imao na umu našu narav kada je postavljao svoje zahtjeve. On je uzeo našu narav i dao nam moralnu snagu koju trebamo sjediniti s ljudskim naporima. … Naš duh treba biti tako sjedinjen s Njegovim Duhom da u mislima i ciljevima budemo jedno s Njime.

Umne, moralne i tjelesne sposobnosti trebaju biti njegovane i usavršavane na podjednak način i tako ćemo dostići visoka mjerila u stjecanju znanja. …

Daniel iz svete povijesti bio je samo mladić kada je zajedno sa svojim  prijateljima bio odveden kao zarobljenik u Babilon. Međutim, on stoji pred nebeskim svemirom, pred bezgrešnim svjetovima, pred buntovnim svijetom kao blistavi primjer onoga što Božja milost može učiniti za grešnika. … Nije bio njegov izbor da bude izložen razuzdanosti, lakomosti i rastrošnim navikama tog neznabožačkog naroda. Ali on je u svojem srcu odlučio služiti Bogu dok se tu bude nalazio. Surađivao je s Bogom. Stajao je pod Kristovom zastavom kao odani podanik nebeskog Kralja. …

Karakter oblikovan u ovom svijetu odlučuje sudbinu za svu vječnost. Ono što je vrijedno u ovom životu i na ovome svijetu, bit će vrijedno i u svijetu koji će doći. Naša budućnost određuje se po utjecaju koji dopuštamo da vlada u našem životu. … Uzmimo na sebe Kristov jaram i učimo na Njegovom putu.  (Youth’s Instructor, 17. kolovoza 1899.)

Leave a Comment