Jutarnji stih

Jedinstvo u raznolikosti

“I on postavi Dvanaestoricu da ga prate, da ih šalje da propovijedaju.” (Marko 3,14)
“Ove prve učenike obilježavala je izrazita raznolikost. Oni su trebali biti učitelji svijeta, a ipak su se po svojim karakternim crtama jako razlikovali. Tu je bio Matej Levije, carinik, pozvan iz života poslovne aktivnosti i podložnosti Rimu; revnitelj Šimun, nepomirljivi neprijatelj carskog autoriteta; Petar, nagao, samouvjeren i dobroga srca, i Andrija, njegov brat; Juda Judejac, uglađen, sposoban, ali lakomog duha; Filip i Toma, vjerni i iskreni, ali sporoga srca da vjeruju; Alfejev sin Jakov i Jakovljev sin Juda, manje istaknuti među braćom, ali energični ljudi, uporni u svojim manama i vrlinama; Natanael, kao dijete po iskrenosti i povjerenju, i sinovi Zebedejevi, častoljubivi, ali vjerna srca. … Od dvanaestorice učenika četvorica su trebala imati vodeću ulogu, svaki na svojem području. Da bi ih za to pripremio, Krist ih je poučavao predviđajući sve. Jakov, koji je trebao umrijeti trenutačnom smrću od mača; Ivan, koji je najduže od sve braće trebao slijediti svojeg Učitelja u radu i progonstvu; Petar, pionir u probijanju vjekovnih pregrada i u propovijedanju neznabožačkom svijetu; i Juda, koji se u službi isticao iznad svoje braće, a koji je ipak u svojem srcu kovao planove o čijim je posljedicama malo mislio.” (Odgoj, str. 76,77) “Da bi uspješno obavljali djelo na koje su bili pozvani, ovi učenici, koji su se toliko razlikovali po prirodnim osobinama, po odgoju i životnim navikama, morali su postići jedinstvo osjećaja, misli i djelovanja. Kristov je cilj bio da izgradi to jedinstvo. … Cilj Njegovog truda oko njih izražen je u Njegovoj molitvi Ocu: ‘Da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno.’ (Ivan 17,21)” (Isto, str. 76) “Apostoli našega Gospodina nisu imali ništa što bi im donijelo slavu. Bilo je očito da uspjeh njihova rada pripada jedino Bogu. Život ovih ljudi, karakter koji su izgradili i silno djelo što ga je Bog učinio preko njih, potvrđuju ono što će On učiniti za sve koji su poučljivi i poslušni.” (Isusov život, str. 190)


Komentiraj