Jutarnji stih

Jednostavna vjera i poslušnost

“I svaki će, koji radi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, stostruko primiti i baštiniti život vječni.” (Matej 19,29)
Mnogi su čvrsto uvjereni u istinu, ali ih muž ili žena sprečavaju da poduzmu odlučujući korak. Kako može netko tko strada zajedno s Kristom odbiti poslušnost Njegovoj volji i raditi za Njegovo djelo? … Karakter dolazi do savršenstva kada se slijedi put poslušnosti u jednostavnoj vjeri. … Krist nam je obećao da će nam dati dovoljno sile da dostignemo ovo visoko mjerilo. On kaže: “I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi. Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti.” (Ivan 14,13-17) Razmislite za trenutak o ovaj izjavi. Zašto svijet “ne može” primiti istinu? “Jer niti ga vidi niti ga poznaje.” (redak 17) Svijet se urotio protiv istine jer je ne želi slijediti. Hoću li ja, koja vidim istinu, zatvoriti oči i srce da ne vidim njezinu silu koja spašava jer svijet bira tamu umjesto svjetla? Hoću li se vezati u jaram s kukoljem zato se što moji bližnji ne vežu sa pšenicom? Hoću li odbaciti svjetlo, dokaz istine koji vodi u poslušnost zato što moji rođaci i prijatelji slijede putove neposlušnosti koji ih odvajaju od Boga? Hoću li u svojem umu odbaciti poznavanje istine jer moji bližnji i prijatelji ne žele otvoriti svoj um da prepoznaju istinu kakvu nudi Isus? Hoću li prestati rasti u milosti i spoznaji mojega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista zato što moji bližnji ostaju duhovno nerazvijeni? … Mi ne možemo precijeniti vrijednost jednostavne vjere i poslušnosti bez gunđanja. (Letter 119, 1895.)


Komentiraj