Vijesti

Još jedna adventistička klinika za akutne bolesti u Berlinu

[Berlin (APD)] Novootvorena klinika Nikolassee je druga adventistička bolnica za akutne bolesti u Berlinu. Nova klinika je državno priznata, a bavi se posebno psihosomatikom i psihijatrijom, uključujući ovisnosti o tabletama i alkoholu, te liječenjem depresija i burn-out sindroma. “Klinika ima 17 kreveta i koncipirana je kao odgovor na povećane potrebe stanovništva za ovakvom vrstom liječenja, u skladu s adventističkim holističkim razumijevanjem čovjeka”, izjavio je Bernd Quos, upravitelj bolnice. Kliniku vodi docent dr. Dietmar Forst, donedavni voditelj Odjela za internu medicinu bolnice Waldfriede.

Privatna klinika za internu medicinu, psihosomatiku i psihijatriju je svega tri kilometra udaljena od bolnice Waldfriede, čiji je osnivač Kršćanska adventistička crkva. Waldfriede postoji od 1920. godine i posjeduje licenciju za liječenje pacijenta svih zdravstvenih osiguranja. Kapacitet te bolnice je 170 kreveta, a na odjelima za internu medicinu, opću kirurgiju, radiologiju, interdisciplinarnu koloproktologiju, centar za liječenje raka dojke, specijaliziranu kirurgiju šake i stopala, ginekologiju i i rodilište, godišnje liječi prosječno 9.000 pacijenata stacionarno i oko 18.000 ambulantno godišnje. U 2011. godini u njihovom rodilištu je rođeno 960 djece.

Adventisti u Njemačkoj održavaju još jednu kliniku u mjestu Dedelstorf-Oerrel, u blizini Wolfsburga, koja ima 66 kreveta i bavi se terapijom ovisnosti o alkoholu i lijekovima.

Adentisti vjeruju da je cjelovito zdravlje Božji dar čovjeku te su već prije više od 150 godina razvili nauk o zdravom načinu življenja, utemeljen na biblijskim načelima. Ovakav način življenja uključuje brigu za tijelo i psihu ali uključuje i duhovnost kao bitan preduvjet općeg zdravlja.

Statistike za 2011.  Godinu (http://www.adventist.org/world-church/facts-and-figures/index.html) pokazuju aktivnost Kršćanske adventističke crkve u pružanju zdravstvene skrbi diljem svijeta:

Bolnice i sanatoriji                                                                                   173

Ustanove za njegu i centri za  umirovljenike                                      132

Klinike i dispanzeri (nepotpuno izvješće)                                            216

Domovi za nezbrinutu djecu                                                                    36

Mobilne klinike (zrakoplovi)                                                                    10

Pacijenti u patronažnoj skrbi                                                 15.705.827

Adventistička sveučilišna bolnica, Loma Linda, California

Podijeli