Još jedno Petrovo teško pitanje

14. 07. 2022.

“Tada progovori Petar i reče mu: ‘Evo, mi smo ostavili sve i pošli za tobom. Što ćemo za to dobiti?’ Isus im odvrati: ‘Zaista, kažem vam, vi ćete, koji ste pošli za mnom — u obnovi svijeta, kad Sin Čovječji sjedne na svoje slavno prijestolje — sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena. I svaki će, koji radi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, stostruko primiti i baštiniti život vječni.’” (Matej 19,27-29)

“Što ja imam od toga?” “Što tu ima za mene i one koji su ostavili sve i slijede Te?” Da sam ja bio Isus, bio bih u napasti da kažem Petru da zašuti i sabere se, da nema ni najmanju predodžbu o tome što znači slijediti me.

Možemo biti zahvalni što ja nisam Isus. Naš Gospodin iskoristio je Petrovo pitanje usmjereno na sebe i pružio pouku koja je bila potrebna i prvim učenicima i Njegovim sljedbenicima dvadeset stoljeća poslije.

Isusov odgovor na Petrovo pitanje ima dvije razine. Prva je odgovor na ono što on želi čuti (Matej 19,27-29). Druga prikazuje ono što Petar treba čuti (Matej 19,30-20,16). On je upotrijebio isti dvostruki pristup bogatom mladiću. Mladić je želio čuti da se ulazak u kraljevstvo temelji na poslušnosti (Matej 19,17). Međutim, trebao je čuti da je za to potrebno potpuno posvećenje (redak 21).

Petrovo pitanje o tome što će dobiti trebamo povezati sa slučajem bogatog mladića. On nije ostavio sve, ali Petar i ostali učenici jesu.

Isusov odgovor u Evanđelju po Mateju je četverostruk. Prvo, oni koji su morali ostaviti svoje zemaljske obitelji primaju veću zajednicu u okviru Božje obitelji vjernika ovdje na Zemlji. Drugo, oni imaju obećanje vječnog života. Treće, postat će uspješni. Kad je o tome riječ, Petar se sigurno sav pretvorio u uho kada mu je Isus rekao da će on i ostala jedanaestorica učenika dobiti svoja prijestolja na koja će sjesti i koja će po svoj prilici biti blizu Isusovog prijestolja. Prijestolje je bilo važno Petru. I kao što ćemo ubrzo vidjeti, on je želio da njegovo prijestolje bude što bliže Isusovom.

Posljednje, Isusov odgovor sadrži skrivenu opomenu Petru i ostalim učenicima da ne postanu previše uvjereni u svoj položaj u kraljevstvu samo zato što su Njegovi prvi učenici. Upravo je to pouka koju Petar treba čuti dok je zaokupljen prijestoljima.

Gospodine, pomozi mi da čujem ono što trebam čuti dok čitam Tvoju Riječ, a ne samo ono što želim čuti.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment