Jutarnji stih

Kada je Sotona nemoćan?

“Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.” (Psalam 34,19)

Sotona zna da će oni koji od Boga traže oprost i milost i dobiti ono što traže; zato im i napominje njihove grijehe da bi ih obeshrabrio. On stalno pokušava naći priliku da uloži prigovor protiv onih koji nastoje biti poslušni Bogu. I njihovu najbolju i najprihvatljiviju službu on prikazuje kao pokvarenu. Bezbrojnim smicalicama, najpodmuklijim i najokrutnijim, pokušava izazvati njihovu propast.
Čovjek nije sposoban vlastitom snagom suočiti se s napadima neprijatelja. U haljinama koje su uprljane grijehom, svjestan svoje krivice, on stoji pred Bogom. Ali Isus, naš Zastupnik, uspješno zagovara one koji su pokajanjem i vjerom predali svoje duše Njemu na čuvanje. On zastupa njihov slučaj i moćnim dokazom Golgote pobjeđuje njihovog tužitelja. Njegova savršena poslušnost Božjem Zakonu dala Mu je svu vlast i na Nebu i na Zemlji, i On zahtijeva od svoga Oca milost i pomirenje za grešnog čovjeka. Tužitelju svoje braće On izjavljuje: “Suzbio te Jahve, Satane! Ove sam otkupio svojom krvlju, to su glavnje izvučene iz ognja!” A onima koji se u vjeri oslanjaju na Njega, On ulijeva sigurnost: “Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!” (Zaharija 3,4)
Svi oni koji se obuku u haljine Kristove pravednosti stajat će pred Njim kao Njegovi izabranici, vjerni i pravedni. Sotona nema moći da ih istrgne iz Spasiteljeve ruke. Krist neće dopustiti da ijedna duša koja je pokajnički i vjerom zatražila Njegovu zaštitu padne pod vlast neprijatelja. On daje svoju riječ: “U moje nek dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!” (Izaija 27,5) Obećanje dano Jošui dano je svima: “Ako budeš mojim putovima hodio i mojih se pridržavao naredaba … dat ću ti pristup među one koji ondje stoje.” (Zaharija 3,7) Anđeli Gospodnji stajat će s njihove obje strane, čak i u ovom svijetu, a oni će na kraju stajati među anđelima koji okružuju Božje prijestolje. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 372,373)


Komentiraj