Jutarnji stih

Kakav rod?

“Nesrećom tko ore i nevolju sije, nju će i požeti.” (Job 4,8)
“Najveću odgojnu vrijednost u cijeloj Bibliji imaju životopisi koji su u njoj zabilježeni. Ovi se životopisi razlikuju od svih ostalih po tome što su potpuno vjerni. Nemoguće je bilo kojem ograničenom umu da u svemu pravilno protumači postupke drugoga. Nitko osim Onoga koji poznaje srce, koji zna tajne izvore pobuda i djela ne može potpuno istinito opisati karakter ili dati vjernu sliku ljudskog života. Samo se u Božjoj riječi može naći takav opis. Nijednu istinu Biblija ne uči jasnije od one da je što činimo rezultat onoga što jesmo. Životna iskustva u velikoj su mjeri plod naših vlastitih misli i djela. ‘Tako se i bezrazložna kletva ne ispunja.’ (Izreke 26,2) ‘Kažite: Blago pravedniku, hranit će se plodom djela svojih! Jao opakome, zlo će mu biti, na nj će pasti djela ruku njegovih.’ (Izaija 3,10.11) ‘Čuj, Zemljo! Gle, dovodim zlo na ovaj narod, plod njihove pobune.’ (Jeremija 6,19) Strašna je ova istina i mora se duboko utisnuti u svijest. Svako djelo povratno djeluje na učinitelja. Ali neko ljudsko biće možda nikada neće shvatiti da su zla koja ga progone u životu samo plod onoga što je samo posijalo. Međutim, čak ni tada nije izgubljena svaka nada. Da bi stekao pravo prvorodstva, koje je po Božjem obećanju već bilo njegovo, Jakov je pribjegao prijevari i požeo mržnju svoga brata. Tijekom dvadeset godina izgnanstva i sam je bio izigran i prevaren. … Ali Bog kaže: ‘…Vidjeh putove njegove. Izliječit ću ga. …’ (Izaija 57,18) Jakov u svojoj nevolji nije klonuo. Pokajao se i trudio da ispravi zlo koje je nanio svome bratu. I onda, kad mu je od Ezavovog gnjeva zaprijetila smrt, potražio je pomoć od Boga. … ‘Plakao je i zaklinjao ga.’ (Hošea 12,5) ‘I tu ga blagoslovi.’ (Postanak 32,30) … Sila zla u njegovoj vlastitoj prirodi bila je slomljena. Njegov karakter je bio preobražen. … Bog ne ukida svoje zakone. On ne radi nasuprot njima. Posljedice grijeha ne poništava. Ali On preinačuje. Njegovom milošću prokletstvo se pretvara u blagoslov.” (Odgoj, str. 131—133)


Komentiraj