Jutarnji stih

Kako rasti u milosti

““Štoviše, rastite u milosti i pravoj spoznaji našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava sada i do vječnosti! Amen.”“ (2. Petrova 3,18)

Kako bismo mogli rasti u milosti? To će biti moguće samo kada svoje srce ispraznimo od svojega ““ja”“ i ponudimo ga Nebu da bude oblikovano po božanskom Uzoru. Mi možemo uspostaviti vezu sa živim kanalom svjetla; možemo se osvježavati nebeskom rosom, pljuskovi s Neba mogu se spustiti na nas. Kada prihvatimo te Božje blagoslove, moći ćemo primiti i veću mjeru Njegove milosti. (7 SDA BC 947)
Kao mala djeca trebamo sjesti kraj Isusovih nogu i učiti od Njega… Ne smijemo dopustiti da nam prođe ijedan dan bez stjecanja novog znanja i na zemaljskom i na duhovnom području. Ne smijemo sebi postavljati nikakve graničnike koje ne bismo bili voljni izvaditi i pomaknuti naprijed, bliže visinama za koje se nadamo da ćemo ih dosegnuti. Najveće obrazovanje dostići ćemo kada podučimo svoj um da svakoga dana napreduje sve dalje. Završetak svakog dana mora nas naći korak bliže nagradi koja čeka pobjednika. Iz dana u dan naše razumijevanje treba sazrijevati. Iz dana u dan trebamo donositi odluke koje će nam osigurati bogatu nagradu u ovom životu i u životu koji će doći. Gledajući svakodnevno na Isusa, mi ćemo odlučno napredovati i u zemaljskom i u duhovnom znanju.
Kraj svemu je blizu. Ono što smo učinili ne smije staviti točku na naše djelo. Zapovjednik našeg spasenja govori: ““Napredujte! Dolazi noć, kad više nitko neće moći raditi!”“ Mi se neprestano moramo usavršavati u svojoj korisnosti. Naš život mora uvijek biti podložan Kristovoj sili. Naše svjetiljke trebaju uvijek svijetliti punim sjajem. … Onaj koji sebe uvijek stavlja na takvo mjesto gdje ga Bog može prosvijetliti, napreduje, da tako kažemo, od praskozorja do punog podnevnog sjaja. (Moj život danas, str. 113)
Moramo napregnuti sve svoje duhovne živce i mišiće. … Bog … ne želi da ostanemo početnici. On želi da dosegnemo najvišu prečku na ljestvama i da onda s nje stupimo u kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. (MS 8, 1899.)


Komentiraj