Kakva baština?

21. 03. 2014.

Kada se ispuni ono što si rekao — opet će Manoah — po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?”“ (Suci 13,12)

Riječi izgovorene Manoahovoj ženi sadrže istinu koju bi trebale proučavati i današnje majke. (Savjeti o životu i prehrani, str. 168)
Navike majke vrše ili dobar ili loš utjecaj na dijete. Ona se sama treba rukovoditi načelima i mora biti umjerena i samoodricati se ako želi dobro svome djetetu. (Patrijarsi i proroci, str. 470)
Ako je ona prije rođenja djeteta neuravnotežena, sebična, mrzovoljna i zahtjevna, sklonosti djeteta nosit će obilježja njezinog pogrešnog života. … Ali ako nepokolebljivo slijedi ono što je pravo, ako je blaga, nježna i nesebična, tada će na svoje dijete prenijeti ove karakterne osobine. (ST, 26. veljače 1902.)
I očevi i majke snose jednaku odgovornost. Oboje roditelja prenose svoje osobine, umne i fizičke, svoje sklonosti i apetite, na svoju djecu. … Svaki otac i majka bi trebali pitati: ““… po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?”“ Učinak roditeljskog utjecaja mnogi uzimaju olako, ali upute s Neba poslane ovim hebrejskim roditeljima, … pokazuje kako naš Stvoritelj gleda na ovo pitanje. (Isto, str. 470)
Majka koja je spreman učitelj svojoj djeci, mora prije njihovog rođenja stvoriti naviku samoodricanja i vladanja nad sobom; jer će im ona predati svoje osobine, svoje čvrste ili slabe crte karaktera. Neprijatelj duša razumije ovaj predmet mnogo bolje nego mnogi roditelji. On će dovesti majku u iskušenje, znajući da, ako mu se ona ne odupre, može preko nje djelovati na njeno dijete. Bog je jedina nada majci. Ona Ga može moliti za milost i snagu. Ona neće uzalud tražiti pomoć. On će je osposobiti da prenese na svoje potomstvo osobine koje će mu pomoći da postigne uspjeh u ovom životu i da zadobije vječni život. (Savjeti o životu i prehrani, str. 169)

Leave a Comment