Jutarnji stih

Kakve li nagrade!

“Onaj kome ostane što je nadozidao primit će nagradu.” (1. Korinćanima 3,14)

Veličanstvena nagrada bit će podijeljena kada se vjerni radnici okupe oko Božjeg i Janjetovog prijestolja. Kada je Ivan kao smrtnik ugledao Božju slavu, pao je kao mrtav; nije mogao podnijeti taj prizor. Ali kada Božji sinovi i kćeri prime besmrtnost, oni će Ga “vidjeti onakva kakav jest” (1. Ivanova 3,2). Stajat će pred prijestoljem, prihvaćeni u Ljubljenome. Svi njihovi grijesi bit će izbrisani, svi njihovi prijestupi odneseni. Sada mogu gledati nezaklonjenu slavu Božjeg prijestolja. Oni su sudjelovali s Kristom u Njegovim stradanjima, surađivali su s Njim u planu spasenja i sada sudjeluju zajedno s Njim u radosti gledajući spašene duše u Božjem kraljevstvu, duše koje će slaviti Boga tijekom cijele vječnosti. …
Toga dana otkupljeni će blistati slavom Oca i Sina. Anđeli, podižući svoje zlatne harfe, pozdravit će dobrodošlicom Kralja i trofeje Njegove pobjede. … Odjeknut će pobjednička pjesma i ispuniti cijelo Nebo. Krist je pobijedio! On će ući u nebeske dvorove, praćen svojim otkupljenima kao svjedocima da Njegove patnje i žrtva nisu bile uzaludne. …
Tu će biti domovi za putnike sa Zemlje. Tu će biti i haljine za pravednike, zajedno s krunama slave i palmama pobjede. Sve što nas je zbunjivalo u djelima Božje providnosti bit će razriješeno u budućem svijetu. Ono što je bilo teško razumjeti, sada će dobiti objašnjenje. Tajne milosti otvorit će se pred nama. Tamo gdje je naš ograničeni um nalazio samo zbrku i prekršena obećanja, vidjet ćemo najsavršeniji, prekrasni sklad. Mi ćemo znati da je beskrajna ljubav odredila iskustva koja su nama izgledala tako teška. Ali kada prepoznamo nježnu brigu Onoga koji je učinio da nam sve iziđe na dobro, klicat ćemo puni neizrecive radosti i slave. (9T 285,286)
Pozivam vas da se pripremite za Kristov dolazak na nebeskim oblacima. … Pripremite se za sud tako da kada Krist dođe i kada Mu svi koji vjeruju budu iskazivali svoje divljenje, i mi budemo među onima koji će se sresti s Njime u miru. (Isto, 285)


Komentiraj