Kao malo dijete

2. 07. 2017.

“A ja sam još sasvim mlad. … Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!” (1. o kraljevima 3,7.9)
“Jezik kojim se služio Salomon u svojoj molitvi pred prastarim žrtvenikom u Gibeonu otkriva njegovu poniznost i snažnu želju da proslavi Boga. On je shvatio da je bez božanske pomoći bespomoćan kao malo dijete i da ne može ispuniti odgovornosti koje na njemu počivaju. Znao je da mu nedostaje pronicavosti, i upravo ga je svijest o velikoj potrebi navela da od Boga zatraži mudrost. U njegovom srcu nije bilo sebične težnje za znanjem koje bi ga uzdiglo iznad ostalih. Želio je vjerno obavljati povjerene dužnosti i izabrao je dar koji bi poslužio kao sredstvo da njegova vladavina bude na slavu Bogu. Salomon nikad nije bio tako istinski bogat ni tako mudar, ni tako velik kao kad je priznao: ‘Ja sam još sasvim mlad te ne znam vladati.’ Oni koji danas zauzimaju odgovorne položaje, trebaju se truditi da nauče pouku koju pruža Salomonova molitva. Što je viši položaj koji čovjek zauzima i što je veća odgovornost koju nosi, to će veći biti utjecaj koji širi i veća njegova potreba za oslanjanjem na Boga. Uvijek mora imati na umu da zajedno s pozivom na rad dolazi i poziv da hodi smjerno pred svojim bližnjima. On treba pred Bogom stajati kao učenik. Položaj ne daje svetost karaktera. Štovanjem Boga i slušanjem Njegovih zapovijedi čovjek postaje istinski velik.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 18) “Naše molitve Bogu ne smiju dolaziti iz srca koje je ispunjeno sebičnim težnjama. Bog nas poziva da tražimo darove kojima ćemo uvećati Njegovu slavu. On želi da biramo nebesko umjesto zemaljskog. On otvara pred nama mogućnosti i prednosti nebeske trgovine; ohrabruje naše najsmjelije ciljeve, nudi sigurnost našem najizabranijem blagu. Kad zemaljska imanja nestanu, vjernik će se radovati nebeskom blagu, bogatstvu koje ne može biti izgubljeno u nekoj zemaljskoj katastrofi.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 2, str. 1026)

Leave a Comment