Kao sin

6. 12. 2017.

“Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu!” (2. Timoteju 2,15)
“Pavao je volio Timoteja, pravoga sina ‘u vjeri’ (1. Timoteju 1,2). Veliki apostol je često pozivao na stranu mlađeg učenika, ispitivao ga o povijesti Pisma i dok su putovali od mjesta do mjesta, pažljivo ga podučavao uspješnom radu.” (Djela apostolska, str. 129) “Pavlova naklonost prema Timoteju javila se prigodom Timotejevog obraćenja. Njihova privrženost jačala je dok su dijelili nade, opasnosti i mukotrpan rad misionarskog života, sve dok nisu postali kao jedno. Razlika u godinama i različiti karakteri učinili su njihovu međusobnu ljubav još iskrenijom. Vatren, gorljiv i nepopustljiv Pavlov duh našao je mir i utjehu u Timotejevoj naravi koju su krasile blagost, poslušnost i skromnost.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, str. 917) “Pavao je volio Timoteja zato što je Timotej volio Boga. Njegovo poznavanje praktične pobožnosti i istine davalo mu je poseban ugled i utjecaj. … Pobožnost i utjecaj njegovog doma nije bio beznačajan, već čist, razuman i neiskvaren lažnim osjećajima. … Božja riječ bila je pravilo kojim se Timotej rukovodio. … Stalno je pred očima imao najuzvišenije slike. Oni koji su ga u domu poučavali, surađivali su s Bogom u odgoju ovog mladića kako bi bio sposoban ponijeti terete s kojima se suočio u ranim godinama.” (Isto, str. 918) “Timotej je u svojem radu stalno tražio Pavlov savjet i upute. Nije postupao nagonski, nego je pokazao razložnost i ozbiljnost postavljajući pri svakom koraku pitanje: Je li to put Gospodnji? Duh Sveti je u njemu našao osobu koju je mogao izgraditi i oblikovati u hram u kojem će prebivati božanska prisutnost. Kad se biblijske pouke utisnu u svakidašnji život, one duboko i trajno utječu na karakter. Ove je pouke Timotej naučio i prema njima živio.” (Djela apostolska, str. 129)

Leave a Comment