Jutarnji stih

Kao što je bilo u Noino doba

“U vrijeme kada dođe Sin Čovječji bit će kao što je bilo u Noino doba, kad se jelo i pilo, ženilo i udavalo sve do dana kada Noa uđe u lađu i dođe potop te ih sve uništi.” (Luka 17,26.27)
“Bog nije osudio pretpotopne ljude zbog jedenja i pijenja; On im je dao zemaljske plodove u velikom obilju da bi zadovoljio njihove tjelesne potrebe. Njihov se grijeh sastojao u uzimanju ovih darova bez zahvalnosti prema Davaocu i obeščašćivanju samih sebe neograničenim popuštanjem apetitu. Ženidba je bila zakonita. Brak je bio Božja uredba, bila je to jedna od prvih ustanova što ih je On uspostavio. On je dao posebne uredbe u vezi s ovim obredom odijevajući ga u svetost i ljepotu, ali ove su uredbe zaboravljene, brak je bio izopačen te se koristio kao sluga strastima. Slično je i danas. Ono što je samo po sebi zakonito, pretvara se u razuzdanost. Apetitu se popušta bez ikakva ograničenja. … Mnoštvo ne osjeća moralnu obvezu da obuzdava svoje tjelesne strasti i oni postaju robovi požude. Ljudi žive za zadovoljstva, samo za ovaj svijet i ovaj život. … Slika pretpotopnog svijeta koju daje Nadahnuće, istinsko je stanje prema kojem ide suvremeno društvo. … Kako se bližio kraj kušnje, pretpotopni su se ljudi predali uzbudljivim zabavama i bučnim proslavama. Oni koji su imali utjecaj i vlast, nastojali su zaokupiti umove ljudi zadovoljstvima i smijehom kako posljednje svečano upozorenje ne bi utjecalo na njih.” (Patrijarsi i proroci, str. 75,76) “Prije potopa Bog je poslao Nou da upozori svijet, da povede ljude putem pokajanja kako bi izbjegli prijetnji uništenja. Kako se bliži vrijeme drugoga Kristovog dolaska, Gospodin svijetu šalje svoje sluge s upozorenjem da se pripreme za ovaj veliki događaj. Mnoštvo prestupa Božji Zakon i On ga sada milostivo poziva da posluša Njegove svete uredbe. Svima koji vjerom u Krista ostave svoje grijehe i pokaju se pred Bogom, nudi se oprost.” (Isto, str. 75,76)


Komentiraj