Jutarnji stih

Kasna kiša

“Molite Gospodina za kišu u vrijeme kasnoga dažda! Gospodin tvori oblake i daje im dažd za svaku travu na polju.” (Zaharija 10,1 — Ša)

Slikom rane i kasne kiše, koja u istočnim zemljama pada u vrijeme sjetve i žetve, hebrejski su proroci prorekli izlijevanje duhovne milosti u posebnoj mjeri na Božju crkvu. Izlijevanje Duha na apostole bio je početak te rane kiše, a rezultati su bili slavni. … Ali pri svršetku zemaljske žetve obećano je posebno izlijevanje duhovne milosti da pripravi Crkvu za dolazak Sina Čovječjega. Ovo je izlijevanje Duha uspoređeno s kasnom kišom, i kršćani trebaju moliti Gospodara od žetve za ovu dodatnu silu “u vrijeme kasnoga dažda”. (Djela apostolska, str. 34)
Kao što je bio proslavljen na Pedesetnicu, Krist će ponovno biti proslavljen u vrijeme završnog navješćivanja Evanđelja, kada će osposobiti svoj narod da izdrži posljednju kušnju u završnom sukobu velike borbe. (7BC 983)
Pokretani Božjim Duhom, mnogi će hitati na sve strane da odnesu svjetlo bližnjima. Istina, Božja riječ, gori kao oganj u njihovim kostima, ispunjavajući ih žarkom željom da prosvijetle one koji su u tami. Mnogi, čak i među neobrazovanima, objavljuju Gospodnju Riječ. Sveti Duh pokreće djecu da idu i objavljuju nebesku poruku. Sveti Duh se izlijeva na sve koji se pokoravaju Njegovim porukama i… oni će objaviti istinu u sili i moći Svetoga Duha. (Evangelism, str. 700)
No ako vjernici Božje crkve danas nemaju živu vezu s Izvorom svakog duhovnog rasta, oni neće biti spremni za vrijeme žetve. Ako svoje svjetiljke ne drže opremljene i upaljene, neće primiti dodatnu milost u vrijeme posebne potrebe. (Djela apostolska, str. 34,35)
Božanska milost nam je potrebna u početku, božanska milost nam je potrebna na svakom koraku i samo božanska milost može dovršiti djelo. Mi nemamo vremena ni prilike da počivamo i budemo nemarni. … Molitvom i vjerom trebamo stalno tražiti što više Svetoga Duha. (TM 508)


Komentiraj