Jutarnji stih

Kasna kiša

““Molite Gospodina za kišu u vrijeme kasnoga dažda! Gospodin tvori oblake i daje im dažd za svaku travu na polju.”“ (Zaharija 10,1 — Ša)

Slikom rane i kasne kiše, koja u istočnim zemljama pada u vrijeme sjetve i žetve, hebrejski su proroci prorekli izlijevanje duhovne milosti u posebnoj mjeri na Božju crkvu. Izlijevanje Svetoga Duha na apostole bio je početak te rane kiše, a rezultati su bili slavni. … Ali pri svršetku zemaljske žetve obećano je posebno izlijevanje duhovne milosti da pripravi Crkvu za dolazak Sina Čovječjega. Ovo je izlijevanje Svetoga Duha uspoređeno s kasnom kišom, i kršćani trebaju moliti Gospodara od žetve za ovu dodatnu silu ““u vrijeme kasnoga dažda”“. (Djela apostolska, str. 34)
Kao što je bio proslavljen na blagdan Pedesetnice, Krist će ponovno biti proslavljen u vrijeme završnog djela Evanđelja kada će osposobiti svoj narod da izdrži posljednji ispit u završnom sukobu velike borbe. (7BC 983)
Pokretani Božjim Duhom, mnogi će hitati na sve strane da odnesu svjetlo bližnjima. Istina, Božja riječ, gori kao oganj u njihovim kostima, ispunjavajući ih žarkom željom da prosvijetle one koji su u tami. Mnogi, čak i među neobrazovanima, objavljuju Gospodnju Riječ. Sveti Duh pokreće djecu da idu i objavljuju nebesku poruku. Sveti Duh se izlijeva na sve koji se pokoravaju Njegovim porukama i … oni će objaviti istinu u sili i moći Svetoga Duha. (Evangelizam, str. 700)
No ako vjernici Božje crkve danas nemaju živu vezu s Izvorom svakog duhovnog rasta, oni neće biti spremni za vrijeme žetve. Ako svoje svjetiljke ne drže opremljene i upaljene, neće primiti dodatnu milost u vrijeme posebne potrebe. (Djela apostolska, str. 34,35)
Božanska milost nam je potrebna u početku, božanska milost nam je potrebna na svakom koraku i samo božanska milost može dovršiti djelo. Mi nemamo vremena ni prilike da počivamo i budemo nemarni. … Molitvom i vjerom trebamo stalno tražiti što više Svetoga Duha. (TM 508)


Komentiraj