Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Duhovna snaga

“Da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shva…

Pročitaj više

Stalno razmišljajte o Bogu

“Zato sagibam svoja koljena pred Ocem od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. Neka va…

Pročitaj više

Obećano moralno i duhovno savršenstvo

“A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene skladnosti! I neka u vašim srcima…

Pročitaj više

Čekaj snagu od Gospodina

“Tada im reče: ‘Dođite vi sami napose, na samotno mjesto, te se malo odmorite!’ Tu je, naime, tako m…

Pročitaj više

Plodovi samoodricanja

“Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju!” (…

Pročitaj više

Ojačani u Božjoj snazi

“A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (I…

Pročitaj više

Zdravlje tijelu i duhu

“Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro.” (3. Ivanova 2)…

Pročitaj više

Liječenje duhovne sljepoće

“Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.” (Psalam 145,18) Među kn…

Pročitaj više

Iscijeljene tjelesne i duhovne bolesti

“Isus je obilazio po svoj Galileji učeći u tamošnjim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o Kr…

Pročitaj više

Raspeti i uskrsnuli Spasitelj

“S vrha cedra velikoga, s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu i posadit je na gori viso…

Pročitaj više