Kategorija: Duhovnost

Sve objave


Logika ljubavi

"Imam pravo mrziti jer on je srušio moju kuću", "imam pravo mrziti..." jer doživio sam ovu ili onu n…

Pročitaj više

Križ uz kajanje

Većina ljudi uz "pokajanje" veže srednjovjekovna shvaćanja i stoga ga matra staromodnim ili preživje…

Pročitaj više

Hoće li Krist uistinu doći?

Živo se sjećamo uzbuđenja što je zavladalo u kolovozu 1999. godine kad smo očekivali pomrčinu Sunca.…

Pročitaj više

Božja reakcija na zlo

Danas ljudi kupuju tešku pornografiju koja oslikava silovanje,bebe koje leže umirući pod žarkim afri…

Pročitaj više

Što Božić čini lijepim?

U božićno vrijeme piše se o božićnim temama, a one redovito opisuju idilične prizore sjećanja na pov…

Pročitaj više

“Slavi duša moja Gospodina”

Iako se preporučuje Marijin hvalospjev predočiti u četirima stancama (vrsti strofe), moguće je promo…

Pročitaj više

Moj ljubljeni Sin

Naravno, šimun i Debora bili su zapanjeni. Nikada nisam saznala jesu li nam povjerovali, ali nisu re…

Pročitaj više

Pogubno jedinstvo

Razmislimo za trenutak što je sve kršćanska Crkva pretrpjela u ime jedinstva. Godine 34. skup nazva…

Pročitaj više

Kršćanin je propovijed u živome tijelu

Božja riječ ne objavljuje samo uzvišena načela istine i dužnosti koja trebaju usmjeravati naš život,…

Pročitaj više

Kako popraviti učinjeno zlo?

Dva natečena oka sa sjajnim modricama. Nisam mogla zamisliti uzrok. A onda sam čula razlog: "Nije na…

Pročitaj više