Jutarnji stih

Kip zvijeri

„I zavodi stanovnike zemlje čudesima koja su joj dana da ih čini u službi Zvijeri, svjetujući stanovnicima zemlje da naprave kip Zvijeri koja bi ranjena mačem, ali ostade na životu.“ (Otkrivenje 13,14)

Promjena dana odmora znak je ili žig autoriteta pale Crkve. Oni koji, znajući zahtjeve četvrte zapovijedi, odluče svetkovati lažni dan odmora umjesto pravoga, izražavaju poštovanje toj sili po čijem su nalogu nastupile promjene. …

U svakoj Crkvi ima pravih kršćana, ne isključujući ni zajednicu Rimske crkve. Nitko neće biti osuđen sve dok ne dobije svjetlo i ne uvidi obvezatnost zahtjeva četvrte zapovijedi. Ali kada bude izdan proglas kojim se naređuje svetkovanje lažnog dana odmora, i kada glasna vika trećeg anđela opomene svijet protiv klanjanja zvijeri i njezinom kipu, bit će povučena crta razdvajanja između onoga što je pravo i onoga što je lažno. Tada će oni koji nastave prestupati Božju zapovijed primiti žig zvijeri.

Brzim koracima približavamo se ovom vremenu. Kada se protestantske crkve ujedine sa svjetovnom silom u štovanju lažne religije, iako su njihovi preci zbog protivljenja toj sili prošli kroz okrutna progonstva, tada će lažni dan odmora biti ozakonjen sjedinjavanjem autoriteta Crkve i države. Tada će doći do nacionalnog otpada koji može završiti samo propašću naroda. …

Sporazumima i popuštanjem, protestanti su se već potajno dogovarali i sporazumijevali s Rimskom crkvom dovodeći je u povoljan položaj kojem se ni njezini pripadnici nisu nadali niti su ga u stanju razumjeti. Protestantski svijet treba se podići i usprotiviti napredovanju tog najopasnijeg neprijatelja građanske i vjerske slobode.

Kada naša država SAD ozakoni proglase i podupre crkvene ustanove, protestantska Amerika postat će slika Rima. Tada će prava Crkva biti izložena progonstvima, kao što se to dogodilo Božjem narodu u stara vremena. Skoro svako stoljeće pruža dokaze što ljudska srca, kada se nađu u vlasti demona i zla, mogu učiniti pod izgovorom da služe Bogu time što štite prava Crkve i države. Protestantske crkve koje su krenule stopama Rima sklapajući saveze sa svjetovnim silama, pokazat će istu sklonost ograničavanju slobode savjesti. Koliko je mnogo nekonformističkih (protestantizam odvojen od Anglikanske crkve) propovjednika* stradalo pod vlašću Anglikanske crkve! Progonstvo uvijek dolazi kada svjetovne vlasti ograniče vjersku slobodu. (Signs of the Times, 8. studenoga 1899.)

__________________________________________________

* Propovjednici koji nisu prihvatili službeni nauk Anglikanske crkve.


Komentiraj