Jutarnji stih

Knjigu proroka Daniela i Otkrivenje treba proučavati usporedno

“A ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana. Jer još će jedno viđenje biti za one dane.” (Daniel 10,14)
Daniel se poistovjetio s grijesima Izraelaca i njihove grijehe ispovijedao kao svoje. Molio se: “Gospode, čuj! Gospode, oprosti! Gospode, poslušaj i čini! Ne oklijevaj — zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj!” (Daniel 9,19) Pa ipak ga je Gabriel, nebeski glasnik, triput nazvao miljenikom (vidi Daniel 9,23; 10,11.19). … Ne možemo a da ne zapazimo kako je svemir povezan s ovim palim svijetom! Te poruke upućene Danielu trebale bi ispuniti našu dušu strahopoštovanjem, poniznošću i krotkošću i položiti našu ponositost u prašinu. … Tu se vidi čudesna povezanost između svemira i ovoga svijeta. Ono što je otkriveno Danielu, poslije je upotpunjeno otkrivenjem danim Ivanu na otoku Patmosu. Te dvije knjige treba pomnjivo čitati. Dvaput je Daniel pitao: Koliko još ima do kraja vremena? “Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: ‘Gospodaru, kako će to svršiti?’ On reče: ‘Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. … A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju danâ.’” (Daniel 12,8-13) Tu je knjigu otpečatio Lav iz Judina plemena i dao Ivanu otkrivenje o tome što će se događati u posljednjim danima. Daniel je ostao na svojem dijelu da bi iznio to svjedočanstvo, koje je bilo zapečaćeno do posljednjeg vremena kada će se prva anđeoska poruka objavljivati svijetu. Ta su pitanja od neprocjenjive važnosti u ovim posljednjim danima. … Knjiga proroka Daniela otpečaćena je u otkrivenju danom Ivanu, i ona nas upućuje na posljednje prizore zemaljske povijesti. Danielov primjer otkriva nam činjenicu da Gospodin uvijek sluša molitve skrušene duše. Kada tražimo Gospodina svim srcem, On će odgovoriti na naše pozive. Tu se vidi gdje je Daniel stekao svoju vještinu i pronicavost. Ako zatražimo mudrost od Boga, bit ćemo blagoslovljeni većim sposobnostima i silom s Neba. Ako dođemo k Bogu takvi kakvi jesmo i ako Mu se budemo molili u vjeri kao Daniel, vidjet ćemo Božje spasenje. Moramo se moliti kao što se nikada prije nismo molili. (Letter 59, 1896.; Manuscript Releases, sv. 18, 14—16)


Komentiraj