Jutarnji stih

Kraljevsko ime

“Ali, ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom.” (1. Petrova 4,16)

Bog mi je naložio da objavim Njegovom narodu, pastorima i vjernicima: “Zauzmite položaj na uzvišenom području. Staloženo se krećite naprijed i prema gore stazom koju je Isus utro. Nemojte se oslanjati na svoje mišljenje. Posvećenje istinom je vaša jedina sigurnost.” Gospodin Bog Izraelov dat će svom narodu svoju snagu i moć, kako bi primajući mogli davati. On će podignuti i okrijepiti one koji Mu služe umom, srcem i snagom.

Mi moramo razumjeti što znači “obući se u Krista”, što znači iskusiti Kristovu milost i neprekidno rasti u vjeri.

Kad govorimo o tajni “koja je od vječnosti bila sakrivena u Bogu” (Efežanima 3,9) Pavao kaže: “Meni manjemu od najmanjega među svima svetima dana je ova milost: da poganima navijestim neistraživo Kristovo bogatstvo i da svima iznesem na svjetlo provedbu Tajne da se sada po Crkvi saopći mnogolika Božja mudrost poglavarstvima i vlastima na nebesima.” Ne samo onima koji žive u ovom svijetu, već i poglavarstvima i vlastima na nebesima, i Crkvi na ovoj Zemlji treba otkriti Božju slavu.

Bog je među poganima odabrao svoj narod i nazvao ih kršćanima. Ovo je kraljevsko ime koje dobivaju oni koji se pridruže Kristu. Petar kaže: “Ali, ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom.”

O, kad bi Božji narod držao Boga za Njegovu Riječ i zgrabio dragocjeno blago znanja otvoreno pred sobom!

Pred nama je najuzvišeniji i najsvetiji Primjer. Mišlju, riječju i djelom Isus je bio bezgrešan. Savršenstvo je krasilo svaki Njegov postupak. On nas upućuje na stazu koju je utro za nas, govoreći. “Ali, ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom.”

Mi imamo savršenog vodiča — Riječ živoga Boga. On nam je dao ovu Riječ da nam bude vodič i savjetnik. Psalmist kaže. “U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim.” (Psalam 119,11)

Kršćani koji predstavljaju Boga u ovom svijetu ne trebaju tragati za novim i neobičnim doktrinama. Oni ne trebaju ulaziti u tajne budućeg života. Njihova je zadaća da svoj život na ovom svijetu žive na način ugodan Bogu (Review and Herald, 26. travnja 1906.)


Komentiraj