Jutarnji stih

Krist će u svojim sljedbenicima stvoriti novo srce

“Odgovori mu Isus: ‘Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.’” (Ivan 3,3)
Kada je Isus rekao Nikodemu: “Tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega” (Ivan 3,3), On je govorio o promjeni do koje mora doći u prirodnim, naslijeđenim i stečenim sklonostima ljudskog srca. … On mu je praktički rekao: Ne može ti pomoći nikakva prepirka. Dokazi neće donijeti svjetlo tvojoj duši. Moraš imati novo srce, u protivnom nećeš prepoznati kraljevstvo nebesko. Nema većeg dokaza da si prihvaćen pred Bogom od novih ciljeva, novih pobuda za djelovanje. Moraš se ponovno roditi. Dok ne dođe do te promjene, dok sve ne postane novo, i najjači dokaz koji bi se mogao iznijeti bio bi beskoristan. … Za Nikodema je to bila prilično ponižavajuća tvrdnja, i on pomalo razdraženo reagira na Kristove riječi: “Kako se može čovjek, kad je već star, roditi?” (Ivan 3,4) … Ali Spasitelj na njegov argument ne odgovara protuargumentom. Podigavši ruku ozbiljno i dostojanstveno, On naglašava tu istinu s još većim pouzdanjem: “Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.” (Ivan 3,3) … Krist je tim riječima zapravo poručio Nikodemu da umjesto što se prepušta razdražljivosti i ironiji, treba imati mnogo skromnije mišljenje o sebi zbog svojeg duhovnog neznanja. Ipak, On je te riječi izgovorio s takvim mirnim dostojanstvom, dok su Njegov pogled i ton glasa izražavali tako ozbiljnu ljubav da se Nikodem nije uvrijedio kada je postao svjestan svojeg ponižavajućeg položaja. … Tu pouku namijenjenu Nikodemu ja iznosim kao nešto što se u velikoj mjeri može primijeniti i na one koji se danas nalaze na odgovornim položajima kao vođe u Izraelu, čiji se glas često čuje na vijećima i odborima, pri čemu pruža dokaz o postojanju istog duha kakav je posjedovao Nikodem. Te Kristove riječi odnose se i na predsjednike konferencija, starješine i ostale koji zauzimaju odgovorna mjesta u našim crkvama. … Kao rezultat tog razgovora Nikodem se obratio. U noćnom razgovoru s Isusom, osuđeni čovjek pronašao je svojega Spasitelja pod dojmljivim, razoružavajućim utjecajem istine koja je rasvijetlila njegov um i osvjedočila njegovo srce. … Isus Nikodemu nije rekao samo da mora imati novo srce da bi vidio kraljevstvo nebesko, već i kako da to novo srce zadobije. (Letter 54, 1895.)


Komentiraj